Στρατός Ξηράς: Ποιοι ΕΠΟΠ προάγονται-Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Κύρωση Πινάκων Έκτακτων Κρίσεων Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών,
για Προαγωγή στο Βαθμό του Επιλοχία, Έτους 2021
ΑΔΑ: 6ΛΨΚ6-Π1Φ ΕΔΥΕΘΑ: 222

1. Σας κοινοποιούμε:

α. Απόφαση του Δντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/5/383102/Σ.7909/13 Οκτ 21 «Κύρωση Πινάκων Έκτακτων Κρίσεων Ε-παγγελματιών Οπλιτών Λοχιών, για Προαγωγή στο Βαθμό του Επιλοχία, Έτους 2021»

β. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/10/ 383103/Σ.7910/12 Οκτ 21 «Προαγωγές Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών, Έτους 2021»

γ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/11/383106/Σ.7911/12 Οκτ 21 «Παραμένων στον Αυτό Βαθμό Επαγγελμα-τίας Οπλίτης Λοχίας, Έτους 2021»

δ. Απόφαση του Δντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/6/383100/Σ.7908/13 Οκτ 21 «Κύρωση Πίνακα Προαγωγής σε Αποστρα-τευτικό Βαθμό Θανόντα Επαγγελματία Οπλίτη Έτους 2021»

ε. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.6/10/ 383112/Σ.7913/12 Οκτ 21 «Προαγωγή Επαγγελματία Οπλίτη Επχία Έτους 2021»

στ. Απόφαση του Δντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/7/387711/Σ.8765/11 Νοε 21 «Ανάκληση Κύρωσης Πινάκων Τακτικών – Έκτακτων Κρίσεων Προαγωγών Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών στο βαθμό του Επιλοχία, Ετών 2020-2021 - Κύρωση Πινάκων Προαγωγής Επαγγελματιών Οπλι-τών Λοχιών στο βαθμό του Επιλοχία, Ετών 2020-2021»...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια