Χαρδαλιάς για λειτουργία 251 ΓΝΑ: Ενισχύθηκε σε υγειονομικές ειδικότητες με ΟΒΑ και ΕΠΟΠ

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Προβλήματα στη λειτουργία του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (Γ.Ν.Α.)», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), και κατόπιν σχετικής απόφασης του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ) έχει εγκρίνει για το έτος 2022 την πρόσληψη για τις έκτακτες ανάγκες του 251 ΓΝΑ δεκαπέντε (15) επικουρικών υπαλλήλων, από τους οποίους τέσσερις (4) είναι ειδικότητας νοσηλευτικής. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και θα υλοποιηθεί εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος.

Επίσης, το 251 ΓΝΑ έχει διατυπώσει τις τρέχουσες έκτακτες ανάγκες σε επικουρικό ιατρικό προσωπικό, οι οποίες ανέρχονται σε δεκαπέντε (15) ειδικευμένους ιατρούς και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την υλοποίησή του, για την οποία θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια. Πάντως, για το εν λόγω θέμα τηρείται ειδική διαδικασία η οποία εξαρτάται από τις τυχόν επιθυμίες ιατρών που βρίσκονται στις λίστες της Υ.Π.Ε. και τη δυνατότητα αυτής να καλύψει τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πέραν των παραπάνω, κατόπιν των κατατάξεων ΕΠΟΠ και ΟΒΑ που έγιναν το τρέχον έτος, το 251 ΓΝΑ ήδη ενισχύθηκε σε υγειονομικές ειδικότητες με Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης και Επαγγελματίες Οπλίτες.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι για το ζήτημα της πληρωμής των εφημεριών στο στρατιωτικό ιατρικό προσωπικό του 251 ΓΝΑ, έχει εκδοθεί σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), τα χρήματα έχουν πιστωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η καταβολή τους θα γίνει στους δικαιούχους εντός του Δεκεμβρίου 2021.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Το σχετικό έγγραφο εδώ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια