Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Αυτεπάγγελτη Αποστρατεία Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Αυτεπάγγελτη Αποστρατεία Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

«Ανακλήσεις Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων, Προαγωγές και
Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 9Ο7Π6-863 ΕΔΥΕΘΑ: 186

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Ανακαλούμε:...

2. Κυρώνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 19 του ν.2439/1996 τους παρακάτω συμπληρωματικούς πίνακες κρίσεων που συντάχθηκαν από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων:...

3. Προάγουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Ταξιάρχους τους παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων:...

4. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996, με το βαθμό που φέρουν τους παρακάτω Αξιωματικούς:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια