Ποσόστωση στην εισαγωγή σεισμοπαθών στις Σχολές ΕΔ-ΣΑ: Τι απάντησαν 3 Υπουργεία (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Δείτε παρακάτω τις απαντήσεις 3 Υπουργείων (ΥΠΕΘΑ-ΥΝΑΝΠ-ΥΠΠΡΟΠΟ) σε ερώτηση του Βουλευτή Χαρακόπουλου Μάξιμου, στα πλαίσια Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, με θέμα «Ποσόστωση στην εισαγωγή σεισμοπαθών στις σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας και στις Στρατιωτικές σχολές»

1. ΥΠΕΘΑ

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος με θέμα «Ποσόστωση στην εισαγωγή σεισμοπαθών στις σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας και στις Στρατιωτικές σχολές», σας γνωρίζω, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), τα ακόλουθα:

Η δυνατότητα παροχής του ευεργετήματος της εισαγωγής, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, υποψηφίων στα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 22, όπως αυτό προβλέφθηκε με την Υπουργική Απόφαση, υπό στοιχεία Φ.253.2/111290/Α5/10 Σεπ 21 (Β΄4200), του Υπουργείου Παιδείας, για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ) των αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των Δήμων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και οι οποίοι υπέβαλαν δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις, που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2021, δεν είναι δυνατή με την τροποποίηση της εν λόγω υπουργικής απόφασης...

Διαβάστε την πλήρη απάντηση:

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΥΝΑΝΠ)

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης γνωρίζεται ότι η εξαιτίας φυσικών καταστροφών, καθ’ υπέρβαση εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), όπως και σε Στρατιωτικές Σχολές και σε σχολές των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας, δεν προβλέπεται και ως εκ τούτου απαιτείται σχετική νομοθετική ρύθμιση καθώς και διασφάλιση σχετικής έγκρισης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους περιορισμούς περί προγραμματισμού προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, καθόσον αποτελεί ταυτόχρονα και πρόσληψη στο δημόσιο...

Διαβάστε την πλήρη απάντηση:

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΥΠΠΡΟΠΟ)

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι η εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2226/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 122), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. Περαιτέρω, η Ελληνική Αστυνομία, δρώντας κατά δέσμια αρμοδιότητα, εφαρμόζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί των διαδικασιών εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 74 παρ. 4 του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 114) ως ισχύει και της υπ’ αριθ. 6000/2/257 από 27-06-2018 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ - 2600), εκδόθηκε συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΔΑ: 7ΣΙ1465ΧΘ7-ΒΚ0) για την καθ’ υπέρβαση εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, από...

Διαβάστε την πλήρη απάντηση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια