Στρατός Ξηράς: Έκτακτες κρίσεις-Προαγωγές Υπαξιωματικών για τα έτη 2018-20-21 (ΕΔΥΕΘΑ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Κύρωση Συμπληρωματικών Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων Υπαξιωματικών
για τα έτη 2018, 2020 και 2021
ΑΔΑ: Ω1ΣΝ6-ΞΝ1 ΕΔΥΕΘΑ: 172

Άρθρο μόνο

Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.δ. 445/74, τους παρακάτω συμπληρωματικούς πίνακες εκτάκτων κρίσεων για τα έτη 2018, 2020 και 2021, που συντάχθηκαν από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΚΥΣΞ):...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια