ΣΕΘΑ: Προκηρύσσονται 11 θέσεις φοίτησης πολιτικών υπαλλήλων-Δείτε το έγγραφο

Αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια η απόφαση (ΑΔΑ: 96ΣΡ6-Ρ3Π) με την οποία προκηρύσσονται 11 θέσεις Πολιτικών Υπαλλήλων Α’ κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ΥΠΕΘΑ και λοιπών Υπουργείων και στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (όπως τραπεζών, επιμελητηρίων, ΔΕΗ, ΟΤΕ), εφόσον καλύπτουν ή πρόκειται να καλύψουν θέσεις που σχετίζονται με την πολιτική άμυνα της Χώρας, που θα φοιτήσουν στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Πρόκειται για:

• 4 θέσεις [ΥΠΕΘΑ: 1 (κατανέμεται στο ΓΕΝ) και λοιπών Υπουργείων, Οργανισμών και Επιχειρήσεων: 3] της 75ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) Φοίτησης Δια Παρουσίας (ΦΔΠ)

Η χρονική διάρκεια είναι:

- Από 29 Αυγούστου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022, (Προπαρασκευαστική περίοδος, μέσω διαδικτύου στην οποία δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των σπουδαστών) και

- Από 3 Οκτωβρίου 2022 έως 21 Απριλίου 2023 (Φοίτηση κατά την οποία οι σπουδαστές θα ανήκουν στη δύναμη της Σχολής και συνεπώς οι φορείς τους θα πρέπει να τους απαλλάξουν από τα καθήκοντά τους,

• 7 θέσεις (ΓΕΣ: 4 - ΓΕΝ:1 - ΓΕΑ:2) της 13ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) Φοίτησης Εξ Αποστάσεως (ΦΕΑ)

Η χρονική διάρκεια είναι από 5 Σεπτεμβρίου 2022 έως 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια ή όργανα να πρέπει να διαβιβάσουν έως τις 29 Απριλίου 2022 στο ΓΕΕΘΑ/Β2 τις αποφάσεις τους με τα στοιχεία των προτεινόμενων για φοίτηση στη ΣΕΘΑ, η επιλογή των οποίων να έχει γίνει σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία (μεμονωμένες αιτήσεις ή εκπρόθεσμες δεν θα ληφθούν υπόψη), αναφέρεται στη σχετική απόφαση.

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια