Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Αρχιλοχιών με το βαθμό του Ανθυπασπιστή (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Αρχιλοχιών με το βαθμό του Ανθυπασπιστή (ΕΔΥΕΘΑ)

«Αποστρατείες Υπαξιωματικών»
ΑΔΑ: ΩΜΧΜ6-ΟΤΓ ΕΔΥΕΘΑ: 163

αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με ... και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τους Αρχιλοχίες, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης, όπως παρακάτω:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια