Λιμενικό Σώμα: Μπαράζ μόνιμων προσλήψεων, βγήκε νέα προκήρυξη-Δείτε τα ΦΕΚ

Διορίζονται υποψήφιοι με απευθείας κατάταξη ως Αξιωματικοί

Συνεχίζονται οι δημοσιεύσεις προκηρύξεων για μόνιμες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα με νέα υπουργική απόφαση.

1. Επιλογή και κατάταξη Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Νομικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων

Μέσω του νέου διαγωνισμού θα επιλεγούν Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Νομικού. Σημειώνεται ότι εκδόθηκε η προέγκριση του διαγωνισμού και αναμένεται το τελικό κείμενο της προκήρυξης.

Ο διαγωνισμός αφορά υποψηφίους προερχόμενους από ιδιώτες πτυχιούχους τμημάτων νομικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής.

Οι εν λόγω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε νομικά θέματα ή διδακτορικό δίπλωμα σε νομικά θέματα.

Ολόκληρη η προκήρυξη ΕΔΩ

2. Προκήρυξη διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ειδικότητας Τεχνικού έτους 2021, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων

Μόνιμες προσλήψεις για 118 Αξιωματικούς (ειδικότητας Τεχνικού, Κυβερνήτη, Μηχανικού)

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη δημοσιευθεί άλλες δύο προκηρύξεις για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Τη δυνατότητα μόνιμης πρόσληψης στο Λιμενικό Σώμα έχουν πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 25 διαφορετικών τμημάτων και Σχολών.

Οι δύο προκηρύξεις του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για τον διορισμό 118 στελεχών αποτελούν ιδανική προκήρυξη για όσους υποψηφίους θέλουν να καταλάβουν θέσεις Κυβερνήτη, Μηχανικού και Τεχνικού στο Λιμενικό Σώμα.

Κύριο χαρακτηριστικό και των δύο προκηρύξεων είναι ότι αποτελούν «σπάνιες» προκηρύξεις για το Λιμενικό Σώμα καθώς είναι εκτός Πανελληνίων εξετάσεων. Από τον τελευταίο διαγωνισμό του 2019 μεσολάβησε απόφαση για ένταξη των Παραγωγικών Σχολών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στις Πανελλήνιες.

Αναλυτικά, η πρώτη προκήρυξη αφορά την πρόσληψη προσωπικού από διπλωματούχους Σχολών Πολυτεχνείων και Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοιχων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Θα προσληφθούν με την ειδίκευση Τεχνικού οι υποψήφιοι διπλωματούχοι των εξής τμημάτων και σχολών:

1. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)

2. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

3. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

4. Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

5. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)

6. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

7. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

8. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

9. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

10. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)

11. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

12. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

13. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)

14. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

15. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

16. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης

17. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

18. Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)

19. Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

20. Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

21. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

22. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

23. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σάμος)

Όσοι/ες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, υποβάλουν αίτηση μαζί με πλήρη δικαιολογητικά, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη αλληλογραφία, τις ημερομηνίες από 01-09-2021, ημέρα Τετάρτη, έως και 30-09-2021, ημέρα Πέμπτη, στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης του διαγωνισμού.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη

3. Προκήρυξη για 105 θέσεις Αξιωματικών απευθείας κατάταξης στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με μοριοδότηση

Με τη δεύτερη προκήρυξη, επιλέγονται υποψήφιοι με την ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού.

Οι υποψήφιοι επιλέγονται από τις εξής σχολές:

• Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Πλοιάρχων

• Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Μηχανικών

Οι υποψήφιοι που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας από την τις ημερομηνίες από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021, έως και την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021.

Η κατανομή και πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει ως ακολούθως:

• Ειδικότητα Κυβερνήτη Σαράντα πέντε (45) θέσεις, από πτυχιούχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Πλοιάρχων της ημεδαπής, με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ΄ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), ως Αξιωματικοί Ε.Ν. Αν οι εν λόγω υποψήφιοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των προκηρυχθεισών στην εν λόγω ειδικότητα θέσεων, οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους, πτυχιούχους Πλοίαρχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) της αλλοδαπής και με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

• Ειδικότητα Μηχανικού Εξήντα (60) θέσεις, από πτυχιούχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Μηχανικών της ημεδαπής, με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ΄ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), ως Αξιωματικοί Ε.Ν. Αν οι εν λόγω υποψήφιοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των προκηρυχθεισών στην εν λόγω ειδικότητα θέσεων, οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους, πτυχιούχους Μηχανικούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) της αλλοδαπής και με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Ολόκληρη η προκήρυξη ΕΔΩ

ΠΗΓΗ: workenter.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια