Πολεμικό Ναυτικό: Ποιοι Αρχικελευστές προάγονται στο βαθμό του Ανθυπασπιστή (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Πολεμικό Ναυτικό: Ποιοι Αρχικελευστές προάγονται στο βαθμό του Ανθυπασπιστή (ΑΠΟΦΑΣΗ)

ΑΠΟΦΑΣΗ «Προαγωγές Υπαξιωματικών»
ΑΔΑ: ΩΘΩΤ6-ΜΩΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Προάγουμε στο βαθμό του Ανθυπασπιστή, σύμφωνα με... τους κατωτέρω Αρχικελευστές, της προαγωγής τους λογιζομένης από 11-09-21, ημερομηνία που συμπλήρωσαν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Θέτουμε αυτούς στην Επετηρίδα Γενικής Ειδικότητος Υπηρεσιών ΣΜΥΝ μετά τον...

2. Προάγουμε στο βαθμό του Ανθυπασπιστή, σύμφωνα με... τους κατωτέρω Αρχικελευστές, της προαγωγής τους λογιζομένης από 11-09-21, ημερομηνία που συμπλήρωσαν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Θέτουμε αυτούς στην Επετηρίδα Γενικής Ειδικότητος Τεχνών ΣΜΥΝ μετά τον...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια