Παναγιωτόπουλος: Δεν χορηγείται άδεια απουσίας λόγω μετάθεσης στους ΟΒΑ

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης δεν έλαβαν άδεια απουσίας, λόγω μετάθεσης», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Με το άρθρο 13 του ν.4361/2016 (Α΄10), κωδικοποιήθηκαν όλα τα είδη αδειών, που δικαιούται το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ), προκειμένου να περιληφθούν σε μια ενιαία Υπουργική Απόφαση. Με την παραπάνω ρύθμιση επιτυγχάνεται ασφάλεια δικαίου και διακλαδική ενιαία εφαρμογή ενός τόσο ευαίσθητου τομέα της εργασιακής υπόστασης του προσωπικού, ενώ καθίσταται προσιτή η ενημέρωση του προσωπικού για τα δικαιώματα του.

Στη συνέχεια, και κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρου νόμου, εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση, υπό στοιχεία Φ.400/34/292616/Σ.4753/06 Σεπ 16/ΚΥΑ ΥΕΘΑ και ΑΝΥΕΘΑ (Β΄2808), η οποία ρυθμίζει λεπτομερώς και με σαφήνεια όλα τα είδη των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ε.Δ.

Εν προκειμένω, στους ΟΒΑ που ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται και υπηρετούν στις Ε.Δ χορηγούνται οι παρακάτω κατηγορίες αδειών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 της παραπάνω ΚΥΑ:

Κανονική Άδεια, πέντε (5) ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής υπηρεσίας.

Άδεια Μικρής Διάρκειας, μέχρι δέκα (10) ημέρες για κάθε έτος ανακατάταξης ή επανακατάταξης.

Αναρρωτική μέχρι τριάντα (30) ημέρες, για κάθε έτος ανακατάταξης ή επανακατάταξης.

Από τα προεκτεθέντα προκύπτει σαφώς ότι η άδεια απουσίας λόγω μετάθεσης χορηγείται μόνο στα στελέχη των Ε.Δ, όπως αυτά ορίζονται ρητά από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι ΟΒΑ.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι εφόσον προκύψει τυχόν σκοπιμότητα τροποποίησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, θα εξεταστεί σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια