Πολεμικό Ναυτικό: Αυτοί οι Πλοίαρχοι Μάχιμοι τέθηκαν ΕΟΘ (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Ένθεση ως Εκτός Οργανικών Θέσεων Πλοιάρχων του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: 6ΙΨΑ6-Ω7Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Θέτουμε Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ), σύμφωνα με τις διατάξεις ...., τους παρακάτω Πλοιάρχους Μαχίμους, οι οποίοι κρίθηκαν σε έκτακτη κρίση ετών 2020 και 2021 στον βαθμό του Πλοιάρχου, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων (ΑΝΣΚ), ως «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό», σύμφωνα με τις 2/Σ.2/10-03-2020, 6/Σ.6/28-04-2020 και 4/Σ.4/04-03-2021, αποφάσεις του και δήλωσαν ότι επιθυμούν να παραμείνουν στην ενέργεια τιθέμενοι ως ΕΟΘ:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια