Αποφάσεις «βόμβα» για συμπληρωματικό εφάπαξ αποστράτων-αναδρομικά δώρων-επικουρικών συνταξιούχων-αύξηση μισθών Πανεπιστημιακών

Δικαίωση για απόστρατους-συνταξιούχους-πανεπιστημιακούς: Έξι νέες αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών διατάσσουν την κυβέρνηση να δώσει σε όλους τους απόστρατους συμπληρωματικό εφάπαξ, σε όλους τους συνταξιούχους αναδρομικά δώρων και επικουρικών συντάξεων και σε όλους του Πανεπιστημιακούς αυξημένους μισθούς

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ πρόκειται για 6 νέες αποφάσεις που επιδικάζουν αναδρομικά σε συντάξεις και αυξημένους μισθούς με ετήσιο τόκο 6%:

Συμπληρωματικό εφάπαξ σε όλους τους απόστρατους
Αναδρομικά δώρων και επικουρικών σε όλους τους συνταξιούχουςκαι
Αυξημένους μισθούς σε όλους του εν ενεργεία Πανεπιστημιακούς.

1. Απόφαση 7338/2021 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)

Να καταβάλει σε συνταξιούχο πυροσβέστη ποσό 2.319,19 ευρώ, εντόκως, καλεί το κράτος το 30ό Μονομελές Πρωτοδικείο, καθώς έκρινε ότι το εφάπαξ που αυτός έλαβε, λόγω υποχρεωτικής πρόωρης αποστρατείας, είναι παρανόμως μειωμένο. Με την 7338/2021 απόφαση το δικαστήριο κάνει δεκτή την προσφυγή αξιωματικού εν αποστρατεία του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ζητούσε να του δοθεί η διαφορά μεταξύ του εφάπαξ που έλαβε όταν αποστρατεύθηκε πρόωρα και αυτού που θα έπαιρνε εάν δεν είχε φύγει νωρίτερα από την υπηρεσία του. Ο εν λόγω αξιωματικός αποστρατεύθηκε τον Απρίλιο του 2012, καθώς όμως το ΣτΕ έκρινε ότι η πρόωρη αποστράτευσή του ήταν παράνομη, το δικαστήριο του επιδικάζει επιπλέον αποζημίωση, η οποία αντιστοιχεί στο εφάπαξ που θα δικαιούνταν εάν είχε αποχωρήσει από την υπηρεσία του, σύμφωνα με τους νόμους, περίπου δύο χρόνια μετά.

Το Δικαστήριο κρίνει ότι η αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να αναγνωρισθεί ότι το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να καταβάλει στον ενάγοντα, ως αποκατάσταση της ζημίας του, το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του εφάπαξ βοηθήματος που έλαβε και αυτού του θα ελάμβανε, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, εάν αποστρατευόταν στις 17.06.2014, χωρίς, δηλαδή, να έχει μεσολαβήσει η παράνομη αποστρατεία του, στις 23.04.2012, ήτοι το ποσό των 2.319,19 ευρώ (56.705,04 ευρώ – 54.385,85 ευρώ), εντόκως, με επιτόκιο 6%.

2. Απόφαση 7764/2021 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)

Με την υπ’αριθμόν 7764/2021 απόφασή του, το 9ο Τριμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας έκρινε ότι θα πρέπει να γίνει δεκτή η προσφυγή που κατέθεσε τον Ιούλιο του 2017 συνταξιούχος δικηγόρος για τις μνημονιακές περικοπές των νόμων 4051/2012 και 4093/2012. Όπως επισημαίνεται, οι περικοπές που διενεργήθηκαν στην κύρια σύνταξη της προσφεύγουσας, συμπεριλαμβανομένων των δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, είναι αντίθετες στο Σύνταγμα και την Ευρωπαική Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όσον αφορά το χρονικό διάστημα από 11/6/2015 έως 11/5/2016. Με αυτόν τον τρόπο, το δικαστήριο έρχεται κόντρα στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις και αυθαιρεσίες μέσω των οποίων αγνοήθηκε η απόφαση του ΣτΕ και δόθηκαν αναδρομικά μόνο για τις περικοπές στις κύριες συντάξεις κατά το επίμαχο εντεκάμηνο.

Αποφαίνεται το Πρωτοδικείο Αθηνών ότι μη νομίμως μειώθηκε η καταβληθείσα στην προσφεύγουσα κύρια σύνταξη γήρατος (συμπεριλαμβανομένων των δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας) κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως 11.5.2016, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των υποπαραγράφων ΙΑ.5 και ΙΑ.6 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του 4093/2012.

Αναγνωρίζει ότι ο καθ’ ού e-Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούται να επιστρέψει στην προσφεύγουσα, νομιμοτόκως, από την άσκηση της προσφυγής (4.7.2017) έως την εξόφληση, τα ποσά της κύριας σύνταξής της που παρακρατήθηκαν παρανόμως κατά το ως άνω χρονικό διάστημα βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012.

3. Απόφαση 7770/2021 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)

Το ίδιο δικαστήριο, με την απόφαση 7770/2021, κλήθηκε να κρίνει την προσφυγή συνταξιούχου εφέτη, ο οποίος ζητούσε να του επιστραφούν 19.384,32 ευρώ, ποσόν που αντιστοιχεί σε περικοπές από το 2014 έως το 2018 βάσει των ίδιων μνημονιακών νόμων. Και σε αυτή την περίπτωση υποχρεώνει το Δημόσιο να καταβάλει αναδρομικά ύψους 2.583,13 ευρώ, που αντιστοιχούν σε περικοπές κύριων και επικουρικών συντάξεων το διάστημα Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016.

H κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να υποχρεωθεί το εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 2.583,13 ευρώ νομιμοτόκως με επιτόκιο 6% από την επίδοση της υπό κρίση αγωγής (25.6.2018) μέχρι τις 30.4.2019 και για το χρονικό διάστημα από 1.5.2019 μέχρι την πλήρη εξόφληση με επιτόκιο υπολογιζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4607/2019.

Κατά την εξόφληση θα πρέπει να αφαιρεθούν τα τυχόν καταβληθέντα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4714/2020 και της Φ.11321/35005/1528/2020 Κ.Υ.Α., για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως 11.5.2016 ποσά.

4. Απόφαση 7771/2021 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)

Αντιστοίχως, με την απόφαση 7771/2021 το 9ο Τριμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας έκρινε ότι θα πρέπει να δικαιωθεί η ομαδική προσφυγή πέντε συνταξιούχων, επιδικάζοντάς τους αναδρομικά που κυμαίνονται από 371,69 έως 1,087,57 ευρώ για περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις τους.

Αναγνωρίζει ότι το εναγόμενο ν.π.δ.δ. υποχρεούται να καταβάλει στον πρώτο ενάγοντα συνολικό ποσό ύψους 985,71 ευρώ, στη δεύτερη ενάγουσα συνολικό ποσό ύψους 1,087,57 ευρώ, στον τρίτο ενάγοντα συνολικό ποσό ύψους 725,67 ευρώ, στην τέταρτη ενάγουσα συνολικό ποσό ύψους 755,37 ευρώ, και στην πέμπτη ενάγουσα συνολικό ποσό ύψους 371,69 ευρώ, με επιτόκιο 6% από την επίδοση της αγωγής στις 29.12.2017 και έως τις 30.4.2019, και με επιτόκιο υπολογιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4607/2019 από 1.5.2019 και έως την εξόφληση.

Αποφάσεις 7752/2021 και 7756/2021

Με δύο πανομοιότυπες αποφάσεις το 28ο Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας δικαιώνει τις ομαδικές προσφυγές 45 και 50 πανεπιστημιακών, αντίστοιχα. Το δικαστήριο διατάζει την κυβέρνηση, πέραν των αναδρομικών που έλαβαν στις αρχές του 2019, να καταβάλουν στους προσφεύγοντες ποσά που κυμαίνονται από 2.671,02 έως 8.966, 68 ευρώ και τους νόμιμους τόκους, που αναλογούν στα ποσά τα οποία έχουν λάβει για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 31/12/2015. Κατά τον πρόεδρο της ΕΝΥΠΕΚΚ Αλέξη Μητρόπουλο, η απόφαση αφορά δυνητικά 800.000 εργαζόμενους και καλεί την κυβέρνηση σε «πλήρη και άμεση συμμόρφωση, χωρίς προσφυγές στα ανώτερα δικαστήρια».

5. Απόφαση 7752/2021 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)

Αναγνωρίζει την εις ολόκληρον υποχρέωση των εναγομένων να καταβάλουν τους νόμιμους τόκους που αναλογούν στα οφειλόμενα και ήδη αποδοθέντα σε αυτούς ποσά του κεφαλαίου, χρονικού διαστήματος από 1.1.2015 έως 31.12.2015, από την επίδοση της αγωγής στις 23.6.2016 έως την πλήρη εξόφλησή τους στις 25.1.2019, με το προβλεπόμενο από τον νόμο επιτόκιο 6%.

6. Απόφαση 7756/2021 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)

Αναγνωρίζει την εις ολόκληρον υποχρέωση των εναγομένων να καταβάλουν τους νόμιμους τόκους που αναλογούν στα οφειλόμενα και ήδη αποδοθέντα σε αυτούς ποσά του κεφαλαίου, χρονικού διαστήματος από 1.1.2015 έως 31.12.2015, από την επίδοση της αγωγής στις 23.6.2016 έως την πλήρη εξόφλησή τους στις 25.1.2019, με το προβλεπόμενο από τον νόμο επιτόκιο 6%.

ΠΗΓΗ: newsbreak.gr - dikaiologitika.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια