Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες και Προαγωγές Υπαξιωματικών (2 ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Αποστρατείες Υπαξιωματικών» ΑΔΑ: 94ΖΨ6-Ξ0Ω ΕΔΥΕΘΑ: 133:


β. «Προαγωγές Μονίμων Υπαξιωματικών» ΑΔΑ: ΩΖΒ56-ΤΟΥ ΕΔΥΕΘΑ: 125:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια