ΣΤΕ: Αντισυνταγματικό το ελάχιστο ανάστημα 1,65 για συμμετοχή γυναικών σε διαγωνισμό Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Δεκτή από την Ολομέλεια του ΣτΕ, η έφεση υποψηφίας, η οποία είχε αποκλεισθεί από διαγωνισμό, επειδή δεν διέθετε το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος 1,65 μ.

Αντισυνταγματική και αντίθετη με το ενωσιακό δίκαιο έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την υπουργική απόφαση του 2007, με την οποία καθοριζόταν ως ελάχιστο ανάστημα 1,65 μ. για τη συμμετοχή των γυναικών σε διαγωνισμό δοκίμων λιμενοφυλάκων.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι η διάταξη του άρθρου 2 περ. δ’ 1211.2/18/07/25-9-2007 υπουργικής απόφασης, με την οποία καθοριζόταν ως αναγκαίο προσόν για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ελάχιστο ανάστημα για τις γυναίκες το 1,65 μ. και για τους άνδρες το 1,70 μ. προκαλεί διάκριση εις βάρος των γυναικών εν δυνάμει υποψηφίων, υπό την έννοια του αποκλεισμού αυτών σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους άνδρες εν δυνάμει υποψηφίους.

Όπως επισημαίνουν οι Σύμβουλοι της Επικρατείας, στο σκεπτικό τους η διάκριση αυτή «αντιβαίνει τόσο στο ενωσιακό δίκαιο, όσο και στις συνταγματικές αρχές περί ισότητας των φύλων, αξιοκρατίας και αναλογικότητας, δεδομένου ότι δεν αιτιολογείται αντικειμενικώς ως προς την προσφορότητα και αναγκαιότητα του συγκεκριμένου ελαχίστου ορίου, η δε άσκηση της ευρείας, κατ’ αρχήν, ευχέρειας του κανονιστικού νομοθέτη προς θέσπιση των αναγκαίων προσόντων των υποψηφίων λιμενοφυλάκων υπερέβη εν προκειμένω, ενόψει των αλλεπαλλήλων και άνευ αποχρώντος λόγου αυξομειώσεων των προβλεπομένων ελαχίστων ορίων αναστήματος, το αναγκαίο μέτρο και τα τιθέμενα με τις ως άνω υπερνομοθετικές διατάξεις και αρχές όρια».

Για τον λόγο αυτό έγινε δεκτή από την Ολομέλεια του ΣτΕ, η έφεση υποψηφίας, η οποία είχε αποκλεισθεί από διαγωνισμό, επειδή δεν διέθετε το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος 1,65 μ. (αλλά 1,63 μ.) και εξαφανίσθηκε η εκκαλουμένη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, που είχε κρίνει τα αντίθετα, εκδικάσθηκε στη συνέχεια και έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως της υποψηφίας.

Πηγή: iefimerida.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια