Σχολή Αστυφυλάκων: Αυξάνεται ο χρόνος φοίτησης σε 3 έτη-Όλες οι αλλαγές-Δείτε το ΦΕΚ

Με τις τροποποιήσεις που επέρχονται επιτυγχάνεται η ανωτατοποίηση της Σχολής Αστυφυλάκων

Με το Προεδρικό Διάταγμα 60/2021 (ΦΕΚ Τεύχος A’ 146/20.08.2021) επέρχονται αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Αστυφυλάκων, με πιο σημαντική αυτή της διάρκειας φοίτησης η οποία αυξάνεται από πέντε σε έξι εξάμηνα, με εφαρμογή από το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 και την ένταξή της στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με το άρθρο 36 του νόμου 4760/2020 ρυθμίστηκε νομοθετικά το ζήτημα της ανωτατοποίησης της Σχολής Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, με την αύξηση του χρόνου φοίτησης στην Σχολή Αστυφυλάκων κατά ένα εξάμηνο και παράλληλα τη θέσπιση δυνατότητας στους Αστυφύλακες, οι οποίοι είχαν εισαχθεί στην ως άνω Σχολή με το σύστημα των γενικών εξετάσεων (άρθρα 1 και 2 του ν. 1351/1983) και αποφοιτούν μέχρι και το έτος 2022, να παρακολουθήσουν ακαδημαϊκά σεμινάρια, για την εξομοίωσή τους με τους αποφοίτους της ιδίας Σχολής αυξημένης διάρκειας κατά τα ανωτέρω.

Με τις ρυθμίσεις αναβαθμίζεται ουσιαστικά η Σχολή Αστυφυλάκων, οι απόφοιτοι της οποίας εξομοιώνονται με πτυχιούχους της ανώτατης εκπαίδευσης ως προς όλες τις συνέπειες, τους δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε υψηλότερο επίπεδο και τους καθιστά και τυπικά ισότιμους με τους Ευρωπαίους Συναδέλφους τους.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: ΣτΕ: Αντισυνταγματικό το ελάχιστο ανάστημα 1.70 μ για άνδρες-γυναίκες στις Σχολές Αστυνομίας

Μερικές από τις αλλαγές του Π.Δ.60/2021 είναι:

Η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας διαρκεί έξι (6) εξάμηνα (χειμερινά-εαρινά) και χωρίζεται σε τρία (3) εκπαιδευτικά έτη. Η Σχολή ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Σχολή Αστυφυλάκων παρέχει ισότιμη εκπαίδευση και χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας και τις αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας.

Αλλάζει η σειρά αρχαιότητας των δοκίμων.

Καθορίζεται λεπτομερώς η Διάρκεια Εκπαίδευσης και φοίτησης στη Σχολή για κάθε εκπαιδευτικό έτος.

Καθορίζονται τα μαθήματα που θα διδάσκονται οι δόκιμοι αστυφύλακες κατά τα εξάμηνα σπουδών.

Καθορίζονται οι Έκτακτες προφορικές ή γραπτές, ατομική ή ομαδική εργασία αλλά και οι Τακτικές γραπτές εξετάσεις, στο τέλος των χειμερινών εξαμήνων.

Καταργείται η κατάταξη κατά επίπεδο γνώσεων ομάδα (αρχαρίων- προχωρημένων) στην ξένης γλώσσας και την Πληροφορική.

Να σημειωθεί ότι ο αλλαγές του επέρχονται με το Π.Δ.60/2021 δεν θα ισχύσουν για τους δόκιμους αστυφύλακες των εκπαιδευτικών σειρών 2019-2021 και 2020- 2022, που φοιτούν ήδη στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά από το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια