Έγγραφο ΓΕΣ: Οι εμβολιασμένοι στρατιωτικοί εξαιρούνται από self-test - Νέα μέτρα για covid 19

Έγγραφο ΓΕΣ: Οι εμβολιασμένοι στρατιωτικοί εξαιρούνται από self-test - Νέα μέτρα για covid 19

Σύμφωνα με χθεσινό (30/06/21) έγγραφο του ΓΕΣ:

Με το (β) σχετικό [ΦΕΚ Β' 2744/26 Ιουν 21], επικαιροποιήθηκαν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας κατά της μετάδοσης του COVID-19, όπως αναγράφονται στον «Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας» (https://covid19.gov.gr).

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εκτέλεση του (ε) σχετικού, καθορίζονται τα παρακάτω:

α. Το σύνολο των Μονάδων / Υπηρεσιών κάθε κλιμακίου Διοίκησης, θα λειτουργεί σε πλήρη στελέχωση, πλην του προσωπικού που θα απουσιάζει με πάσης φύσεως άδεια συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων στο (γ) σχετικό (ειδική άδεια απουσίας ευπαθών ομάδων, άδεια ειδικού σκοπού) [ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-09-20].

β. Το προσωπικό που ανήκει στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές ορίστηκαν με το (γ) σχετικό, επανέρχεται στην εργασία του με αυτοπρόσωπη παρουσία, πλην των κατηγοριών 1.1 έως 1.11 του άρθρου Α1 αυτού, το οποίο δύναται να απουσιάζει με ειδική άδεια εφόσον η θέση εργασίας του έχει επαφή με το κοινό. Η χορήγηση της εν λόγω άδειας αποτελεί υποχρέωση της Υπηρεσίας, τηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

γ. Συνεχίζεται η διενέργεια ατομικών διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό (self-test), από όλο το μόνιμο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, μία (1) φορά την εβδομάδα, έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που το προσωπικό παρέχει εργασία με φυσική παρουσία. Εξαιρείται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης το προσωπικό που έχει ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύει πιστοποιητικό εμβολιασμού.

δ. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική:

(1) Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρούμενων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιοσδήποτε άλλου προσώπου.

(2) Σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός.

ε. Λειτουργία όλων των μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και κλειστών μνημείων, σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους, σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 (α/α 11) του (β) σχετικού.

στ. Επιτρέπεται η διενέργεια συναντήσεων / συσκέψεων / συνεδρίων, με τους ακόλουθους περιορισμούς:

(1) Διενέργεια συναντήσεων / συσκέψεων τηρούμενης της απόστασης του ενάμιση (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

(2) Υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους τους παρευρισκόμενους

(3) Ειδικότερα για τη διεξαγωγή συνεδρίων, καθορίζεται μέγιστος αριθμός ατόμων στην αίθουσα τα πενήντα (50), εφόσον το επιτρέπει το εμβαδόν της. Σε περίπτωση που το εμβαδόν της αίθουσας είναι μεγαλύτερο των 120 τ.μ., δύναται να παρευρίσκεται επιπλέον ένα (1) άτομο για κάθε 10 τ.μ.. Υποχρεωτική επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος ελέγχου self-test, rapid test ή PCR, πριν την έναρξη του συνεδρίου.

ζ. Χρήση ανελκυστήρων με πληρότητα στο σαράντα τοις εκατό (40%) της μέγιστης χωρητικότητας αυτών.

Επισημαίνεται ότι, αποτελεί ατομική υπευθυνότητα η σχολαστική τήρηση των μέτρων, δίνοντας έμφαση στην τήρηση της ατομικής υγιεινής, στη χρήση μάσκας από το σύνολο του προσωπικού, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και στους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης (τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου).

Οι διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται στο σύνολο των εκφάνσεων / δραστηριοτήτων των ΕΔ (Στρατολογικές Υπηρεσίες, Στρατιωτικά Δικαστήρια, Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί, Σχολικές Μονάδες, Εκκλησίες, Μουσεία, κ.λ.π.).

Τα λοιπά μέτρα προστασίας που καθορίστηκαν με το (δ) σχετικό παραμένουν σε ισχύ, μέχρι έκδοσης νεότερων οδηγιών.

Δείτε σχετικό απόσπασμα του εγγράφου που δημοσιοποίησε το φιλικό ιστολόγιο stratiotikathemata.blogspot.com:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια