ΥΕΘΑ για μισθολογική αναβάθμιση ΕΜΘ: Τελεί υπό επεξεργασία από αρμόδιες υπηρεσίες ΓΛΚ (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Μισθολογική αναβάθμιση των Εθελοντών Μακράς Θητείας», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Όπως γνωρίζετε, η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση την εκάστοτε εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Παρά ταύτα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από πλευράς του επιδιώκει να ρυθμίζει με ευνοϊκό τρόπο τα μισθολογικά αιτήματα των στελεχών του. Στο πλαίσιο αυτό, όπως ήδη έχετε ενημερωθεί προέβη στη σύνταξη σχεδίου τροπολογίας, που προβλέπει την ένταξη των ΕΜΘ στο μισθολογικό κλιμάκιο του Ανθυπολοχαγού, προς εναρμόνιση με τη βαθμολογική τους εξέλιξη του ν.4609/2019 (Α΄67).

Το σχέδιο αυτό διαβιβάστηκε από την οικονομική διεύθυνση του ΥΠΕΘΑ, ως Φ.841/46/70393/Σ.19116/5-11-2019/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ και Φ.841/67/80037/Σ.23911/27-11-2020/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, στο ΥΠΟΙΚ για να συνυπογραφεί από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών:


Τέλος, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/64048/ΔΕΠ/17-5-2021/ ΥΠ.ΟΙΚ./Γ.Γ.Δ.Π. έγγραφο του ΥΠΟΙΚ, το εν λόγω ζήτημα τελεί υπό επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ., και ως εκ τούτου, το χρονοδιάγραμμα έγκρισης και περαιτέρω θέσπισης της σχετικής διάταξης εναπόκειται στη βούληση του καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργείου:


Το σχετικό έγγραφο του ΥΕΘΑ ΕΔΩ.

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια