Ονομασία και Κατάταξη Ανθυπολοχαγών ΣΣΕ Τάξεως 2021 (ΕΔΥΕΘΑ)

«Ονομασία και Κατάταξη Ανθυπολοχαγών Όπλων και Σωμάτων Αποφοίτων της
Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στο Στρατό Ξηράς»
ΑΔΑ: ΨΚ8Λ6-ΝΚ4 ΕΔΥΕΘΑ: 91

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Ονομάζουμε μονίμους Ανθυπολοχαγούς, τους παρακάτω Ευέλπιδες αποφοίτους της IV τάξεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, που πέτυχαν στις απολυτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, περιλαμβάνονται στον από 18-06-2021 κυρωμένο πίνακα και τους κατατάσσουμε στο Στράτευμα με 8ετή υποχρέωση παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.δ.1400/1973, στο έναντι καθενός χωριστά αναγραφόμενο Όπλο ή Σώμα, με τη σειρά αρχαιότητας, γενική και κατά Όπλο ή Σώμα, που προκύπτει από τη σειρά επιτυχίας:...

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Τελετή ορκωμοσίας νέων Ανθυπολοχαγών ΣΣΕ τάξεως 2021 (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια