Έγγραφο ΥΕΘΑ για Στεγαστικό-ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ-Επίδομα ενοικίου-Συνυπηρέτηση (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Οξυμένο το στεγαστικό πρόβλημα των οικογενειών των στρατιωτικών», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς αναφορικά με το Στρατό Ξηράς (ΣΞ), όπου υπηρετεί ο μεγαλύτερος αριθμός των στελεχών και υφίστανται οι περισσότερες Μονάδες, σε όλη την επικράτεια υπάρχουν 3.161 στρατιωτικά οικήματα.

Το ΓΕΣ κατά την τελευταία τριετία, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για την άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος και την εξασφάλιση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών και των οικογενειών τους, παράλληλα με την πλήρη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του, προγραμμάτισε την κατασκευή νέων στρατιωτικών οικημάτων, δηλαδή ΣΟΑ - ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ - Χώρων Προσωρινής Φιλοξενίας, και δρομολόγησε δράσεις συντήρησης και επισκευής των υπαρχόντων.

Συγκεκριμένα, έχουν παραδοθεί προς χρήση 283 νέα διαμερίσματα, ενώ την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι σε εξέλιξη η κατασκευή 85 οικημάτων, τα οποία θα ολοκληρωθούν σταδιακά εντός του 2021-22. Παράλληλα, βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι διαδικασίες παραχώρησης της κυριότητας 83 διαμερισμάτων από το Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης στο ΤΕΘΑ, στο πλαίσιο της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου.

Ανεξαρτήτως αυτών, ο υφιστάμενος σχεδιασμός του ΓΕΣ, αφορά κυρίως στην ανακατασκευή και εξωραϊσμό ανενεργών και μη επιχειρησιακά αναγκαίων κτιρίων, με σκοπό τη διαμόρφωσή τους σε ΣΟΑ - ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ, παρέχοντας αξιοπρεπείς, άνετες και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης στα στελέχη του ΣΞ.

Ενδεικτικά, την παρούσα χρονική περίοδο, είναι σε εξέλιξη η διαμόρφωση 8 διαμερισμάτων στην περιοχή του Μούδρου στη νήσο Λήμνο και 21 χώρων προσωρινής φιλοξενίας στελεχών στο Γουδή Αττικής.

Επιπρόσθετα, έχει σχεδιαστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη, σε διάφορα στάδια υλοποίησης κατά περίπτωση, η κατασκευή, μέσω αξιοποίησης των πλεοναζόντων κεφαλαίων του Ειδικού Κέντρου Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (ΕΚΕΜΣ) 8 διαμερισμάτων στη νήσο Κάλυμνο και 26 διαμερισμάτων στο Χαϊδάρι Αττικής.

Παράλληλα, μέσω του λειτουργικού προϋπολογισμού του ΓΕΣ, εξελίσσονται αντίστοιχα προγράμματα κατασκευής 4 διαμερισμάτων στη ν. Μεγίστη και 26 συνολικά διαμερισμάτων ΣΟΕΠΟΠ στο Στρατόπεδο «ΠΑΤΣΟΥΚΑ» στην Αλεξανδρούπολη, ενώ μέσω των διαθέσιμων πιστώσεων Κοινής Υποδομής ΝΑΤΟ, εξελίσσεται πρόγραμμα κατασκευής 8 διαμερισμάτων στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Σε κάθε περίπτωση, κατά την τελευταία διετία διατέθηκαν πιστώσεις από το λειτουργικό προϋπολογισμό του ΓΕΣ συνολικού ποσού 2.500.000€ περίπου, για την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβατικών δράσεων με σκοπό τη συντήρηση και επισκευή στρατιωτικών οικημάτων ανά την επικράτεια.

Αναφορικά με το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ), ολοκληρώθηκε η κατασκευή μίας νέας πολυκατοικίας 12 διαμερισμάτων στον οικισμό Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ) και η παραλαβή του έργου συντελέστηκε την 27η Απριλίου 2020.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη ή και προγραμματίζονται τα ακόλουθα:

Η κατασκευή δεύτερης πολυκατοικίας 12 διαμερισμάτων στην περιοχή του ΝΚ, με εκτιμώμενο πέρας εργασιών τον Αύγουστο του 2021.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την κατασκευή μίας νέας πολυκατοικίας δώδεκα (12) διαμερισμάτων στην περιοχή ΘΑΥΝ Σκαραμαγκά μαζί με την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Η εκπόνηση της οριστικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την δεύτερη πολυκατοικία 12 διαμερισμάτων στην ίδια περιοχή (ΘΑΥΝ).

Η προμήθεια 10 προκατασκευασμένων οικίσκων προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες ενδιαίτησης προσωπικού στην περιοχή του Σκαραμαγκά.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικά οικήματα, από το ΠΝ το εν λόγω έλλειμμα αντισταθμίζεται με την εφαρμογή ενός ισοδυνάμου μέτρου μίσθωσης αριθμού ακινήτων με επιβάρυνση του λειτουργικού προϋπολογισμού του ΓΕΝ προς κάλυψη αναγκών στέγασης των πληρωμάτων Πολεμικών Πλοίων που έχουν έδρα μόνιμου ελλιμενισμού σε νήσους του ανατολικού Αιγαίου.

Σε ό,τι αφορά στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), ο προγραμματισμός της ΠΑ για την κατασκευή νέων οικημάτων, που ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2020 και αυτών που βρίσκονται σε εξέλιξη, εκτελούμενα και υπό σχεδιασμό, στην παρούσα φάση, οι περιοχές που εκτελούνται καθώς και τα αντίστοιχα ποσά προϋπολογισμού για έκαστο έργο, αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα:

Για όλα τα έργα συντήρησης και κατασκευής είναι αυτονόητο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και τα έργα εκτελούνται με βάση εγκεκριμένες τεχνοοικονομικές μελέτες που συντάσσονται με μέριμνα των τεχνικών υπηρεσιών των Γενικών Επιτελείων.

Για τη διαχείριση και λειτουργία των Στρατιωτικών Οικημάτων, όλων των Γενικών Επιτελείων, με βάση τα ισχύοντα θεσμικά τους κείμενα, έχει ληφθεί υπόψη, η δυνατότητα στέγασης όλων των στελεχών με δίκαιο τρόπο και βάσει μοριοδότησης, αναλόγως του κατεχόμενου βαθμού, της οικογενειακής κατάστασης και τυχόν προηγούμενων ετών στέγασης ή υπηρέτησης στο εξωτερικό. Τα εισοδηματικά κριτήρια που καθορίζουν τα Ε1, Ε2 και Ε9 του τελευταίου έτους για κάθε αιτούντα, ελέγχονται από αρμόδιες προς τούτο επιτροπές των Κλάδων.

Ανεξαρτήτως αυτών μελετάται σε επιτελικό επίπεδο η δυνατότητα έκδοσης διακλαδικού κανονισμού στέγασης των στελεχών σε στρατιωτικά οικήματα, όπου θα αποτυπώνονται επακριβώς οι προαναφερόμενες προβλέψεις σχετικά με τα οικονομικά, υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια.

Τέλος, αναφορικά με τη χορήγηση επιδόματος ενοικίου στα στελέχη των ΕΔ σας γνωρίζουμε ότι, οι αρμοδιότητες για την εν γένει πολιτική παροχών και αποζημιώσεων ανήκουν στην αποκλειστικότητα του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Από πλευράς ΥΠΕΘΑ, βούληση και προτεραιότητα αποτελεί η αντιμετώπιση προβλημάτων των ευπαθών κατηγοριών των στελεχών και προς τούτο προβάλλει σχετικές προτάσεις βελτίωσης, ενώ παράλληλα σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, αφενός συντήρησης των υπαρχόντων και αφετέρου αύξησης του αριθμού των διατιθέμενων στρατιωτικών οικημάτων, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και για τις οικογένειές τους.

Αναφορικά με τα ζητήματα συνυπηρέτησης, όπως προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις, ο σχεδιασμός των μεταθέσεων και αντίστοιχων υπηρεσιακών μεταβολών των στελεχών των ΕΔ, διέπεται κατά προτεραιότητα από υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειμενικά κριτήρια, με πρώτιστο στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την προάσπιση του αξιόμαχου, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών αναγκών των στελεχών, δεδομένου του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των ΕΔ. Προτεραιότητα, λοιπόν, της Στρατιωτικής Υπηρεσίας είναι η συνυπηρέτηση να πραγματοποιείται εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, γεγονός που επιτυγχάνεται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, ενώ η δυνατότητα μετάθεσης του στελέχους σε όμορη περιφερειακή ενότητα δίνεται μόνο σε περίπτωση υπηρεσιακού κωλύματος, λαμβανομένης υπόψη της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας και ιδίως της γεωγραφικής διασποράς των υπηρεσιών των ΕΔ.

Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τον εξορθολογισμό, αλλά και τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων του προσωπικού των ΕΔ, το ΥΠΕΘΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και συντονίζει τις απόψεις-προτάσεις των Γενικών Επιτελείων προκειμένου να εισηγηθεί, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

  1. Το οφείλω στη συνείδηση μου να το ρωτήσω : ποια η διαφορά μεταξύ ΣΟΕΠΟΠ και ΣΟΜΥ, και , αφού διαφοροποιείται το όνομα γιατί δε λέγονται ΣΟΕΠΟΠ ΣΟΕΜΘ ΣΟΜΥ ?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Τα σοα είναι δυστυχώς μόνο για τους αξιωματικούς...οι άλλοι θα μπουν μια φορά στην θητεία τους....

    ΑπάντησηΔιαγραφή