Στρατός Ξηράς: Έκτακτες Κρίσεις-Προαγωγές Υπαξιωματικών Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Κύρωση Συμπληρωματικών Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων Υπαξιωματικών
για τα έτη 2018, 2020 και 2021»
«Προαγωγές Μονίμων Υπαξιωματικών»
ΑΔΑ: Ω0ΤΥ6-ΛΛ2 ΕΔΥΕΘΑ: 97

Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.δ. 445/74, τους παρακάτω συμπληρωματικούς πίνακες εκτάκτων κρίσεων για τα έτη 2018, 2020 και 2021, που συντάχθηκαν από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΚΥΣΞ):...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια