Ερώτηση στη Βουλή για αδυναμία υποβολής ενστάσεων και αδιαφάνεια στην προκήρυξη ΕΠΟΠ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Ερώτηση (7321/15-06-2021) κατέθεσαν 27 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα: «Αδυναμία υποβολής ενστάσεων και αδιαφάνεια στη βαθμολόγηση της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών»

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης είναι το ακόλουθο:

Σχετικά με την ανάρτηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Προκήρυξης υπ’ αριθ. Φ.424/1/464022/Σ.119 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 13/22.03.2021 για την πρόσληψη των ΕΠΟΠ έχουν καταγραφεί πολλές αμφισβητήσεις για τον εξαχθέντα αριθμό μορίων για αρκετούς υποψηφίους και πως υπολογίστηκαν. Τα προβλήματα και οι αμφισβητήσεις φιλοξενήθηκαν επανειλημμένα και στον Τύπο.

Στον Τύπο επίσης φιλοξενούνται απόψεις διακεκριμένων νομικών για το τι μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι για να ζητήσουν επανεξέταση των μορίων τους.

Όπως, δε, αναφέρεται στην Προκήρυξη στην παρ. 12 περ. ζ «Οι αποφάσεις των επιτροπών (σε σχέση με τη μοριοδότηση, τις εξετάσεις και τις δοκιμασίες) είναι μη αναθεωρήσιμες και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόμενα από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999)», στοιχείο που αφενός αποκλείει τους υποψηφίους από την κατάθεση ένστασης και, αφετέρου δεν περιλαμβάνει οιαδήποτε ευχερή διαδικασία ένστασης ή αμφισβήτησης βαθμολόγησης.

Τέλος, παραπέμπει τους υποψηφίους που ενίστανται σε κατάθεση πολυέξοδης αγωγής εάν αμφισβητείται η μοριοδότηση ή η κρίση ως λανθασμένη ή ελλιπής.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Γιατί η προκήρυξη δεν προβλέπει τη δυνατότητα κατάθεσης ενστάσεων, γεγονός που είναι πρωτοφανές για τις διαδικασίες προσλήψεων στο Δημόσιο;

2. Γιατί, ενώ εκ των πραγμάτων καταγράφηκαν πολλά προβλήματα με τη μοριοδότηση των υποψήφιων ΕΠΟΠ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η διαδικασία αφήνει περιθώρια αδιαφάνειας;

3. Έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο οι πίνακες καταλλήλων, ακατάλληλων και βαθμολογίας κατά όπλο και ειδικότητα;

4. Πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να ανταποκριθεί στις πολυάριθμες διαμαρτυρίες των υποψηφίων και ποιες η οδηγίες προς όσους τεκμηριωμένα αμφισβητούν βαθμολογίας της Επιτροπής Ελέγχου Υποψηφίων σε σχέση με τους τίτλους σπουδών, την προϋπηρεσία, την εντοπιότητα και τα λοιπά κριτήρια;

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια