Αυτά τα δικαιολογητικά απαιτούνται για τα Οδοιπορικά Έξοδα λόγω μετάθεσης (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιοποίησε η ΠΟΜΕΝΣ σχετικά με την δικαιολόγηση των Οδοιπορικών Εξόδων - προκαταβολών λόγω μετάθεσης, απαιτείται η προσκόμιση, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών, ως εξής:

α. Βασικά Δικαιολογητικά:

(1) Πρωτότυπο Φύλλο Πορείας (Φ.Π) θεωρημένο για την παρουσίαση. Σε περίπτωση που μαζί με το στέλεχος μετακινούνται και μέλη οικογενείας, απαραίτητη είναι η αναγραφή ονομαστικά των μελών καθώς και η ηλικία των τέκνων.

(2) Τις δύο διαταγές που αναφέρονται στη μετάθεσή του (η αρχική με τα μόρια και η τελική με την ημερομηνία της χορήγησης του Φ.Π.).

(3) Φύλλα μισθοδοσίας, Δεκ 2017 και του τρέχοντος μήνα.

(4) Υπεύθυνη Δήλωση Μετακινουμένων Μελών όπως στο παρακάτω υπόδειγμα:

β. Επιπρόσθετα δικαιολογητικά:

(1) Εφόσον το μετατιθέμενο στέλεχος είναι έγγαμο και συμπεριλαμβάνεται στα μετακινούμενα μέλη σύζυγος:

(α) Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία του/της συζύγου ότι δεν του/της καταβλήθηκαν οδοιπορικά έξοδα για την κίνηση του/της και ότι δεν δικαιολογούνται έξοδα μετάθεσης κατά την μετακίνηση, για την περίπτωση που είναι υπάλληλος του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή Δημόσιας Επιχείρησης.

(β) Πρωτότυπο Φ.Π, θεωρημένο, του/της συζύγου, για ζεύγος Στρατιωτικών που μετατίθενται την ίδια χρονική περίοδος μεταθέσεων και εγκαθίστανται στην ίδια οικία, ανεξάρτητα αν μετατίθενται στην ίδια ή σε διαφορετικές Φρουρές.

(2) Εφόσον το μετατιθέμενο στέλεχος είναι έγγαμο με τέκνα άνω των 18 ετών:

(α) Για τα παιδιά που σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ και λοιπά αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, Βεβαίωση φοίτησης της οικείας Σχολής.

(β) Επιπλέον, κάθε άλλο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ότι το τέκνο αποτελεί εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας μετά την ενηλικίωση (π.χ. ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οικιακή βοηθό, πατρική οικογένεια).

(3) Όταν το στέλεχος τελεί σε διάζευξη και περιλαμβάνονται τέκνα στο Φ.Π ως μετακινούμενα μέλη απαιτείται, απόφαση ανάθεσης επιμέλειας.

(4) Όταν υφίσταται χιλιομετρική εγγύτητα μεταξύ της έδρας παλαιάς και νέας Μονάδας απαραίτητη είναι η προσκόμιση λογαριασμών ΔΕΚΟ παλαιάς και νέας κατοικίας. Επιπλέον κατά περίπτωση:

(α) Για ιδιοκατοίκηση, Αντίγραφο του εντύπου Ε9 όπου αποδεικνύεται η ύπαρξη ιδιόκτητης οικίας, του μετακινούμενου ή του/της συζύγου, στον τόπο διαμονής.

(β) Σε περίπτωση που η οικία ανήκει στους γονείς:

1/ έγγραφο για τη δωρεάν παραχώρησή της μέσω της εφαρμογής TAXISnet, του Υπουργείου Οικονομικών

2/ αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου μέσω της εφαρμογής TAXISnet, σε περίπτωση ενοικίασης της οικίας.

(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του μετακινούμενου, εφόσον κάποια δικαιολογητικά όπως το έντυπο Ε9, λογαριασμός ΔΕΚΟ κλπ δεν είναι στο όνομά του.

(6) Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου στελέχους, εάν ο μετατιθέμενος/η μετακινείται έπειτα από μακρά αναρρωτική άδεια ή φοίτηση σε σχολή του εσωτερικού (πχ. ΑΔΙΣΠΟ).

(7) Για την τοποθέτηση-μετάθεση, μετά το πέρας άδειας κύησης-τοκετού και ανατροφής τέκνου για το γυναικείο προσωπικό, απαιτείται η διαταγή χορήγησης της παραπάνω αδείας, καθώς και αντίγραφο φύλλου μητρώου.

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι εφόσον εκτιμηθεί αναγκαίο, δύναται να αναζητηθούν συμπληρωματικά παραστατικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4337/2015 που αφορούν στις αρχές της δημοσιονομικής διαχείρισης και διέπουν τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση και τα δικαιολογητικά για προκαταβολή οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης υποβάλλονται στο Κεντρικό Ταμείο υποδοχής και αποτελεί ζωτικής σημασίας η προσκόμιση των πρωτότυπων δικαιολογητικών εντός δεκαημέρου από την παρουσίαση του μετατιθέμενου/νης για την εύρυθμη λειτουργία του Κεντρικού Ταμείου.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

3 Σχόλια

 1. Δικαιούνται οδοιπορικα έξοδα μετάθεσης οι απόφοιτοι παραγωγικής σχολής με την ονομασία τους σε αξιωματικό, πχ από Θεσσαλονίκη σε Αθήνα; Και τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φυσικά τα ίδια κατά περίπτωση δικαιολογητικά

   Διαγραφή
 2. Δικαιούνται έξοδα μετάθεσης όσοι παίρνουν μετάθεση μετά από δική τους προσωπική αναφορά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή