Αυτά απάντησε ο Παναγιωτόπουλος για τη διάθεση προσωπικού του ΥΠΕΘΑ στον e-ΕΦΚΑ

Αυτά απάντησε ο Παναγιωτόπουλος για τη διάθεση προσωπικού του ΥΠΕΘΑ στον e-ΕΦΚΑ

Στοιχεία για τη μέχρι στιγμής συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στο τμήμα στρατιωτικών συντάξεων, της Δ' Δνσης απονομής συντάξεων δημοσίου τομέα του ΕΦΚΑ έδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Διάθεση προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για εκκαθάριση προσωρινών συντάξεων».

Όπως γνωστοποίησε ο υπουργός: Το διατεθέν προσωπικό, κατανεμήθηκε στο τμήμα στρατιωτικών συντάξεων, της Δ' Δνσης απονομής συντάξεων δημοσίου τομέα του ΕΦΚΑ το οποίο στεγάζεται σε κτίριο επί της οδού Φιλελλήνων, αρ.13-15, στο κέντρο των Αθηνών. Η εργασία τους, στον ΕΦΚΑ, συνίσταται στην αναζήτηση δικαιολογητικών και στη συσχέτισή τους με τις προς έκδοση συντάξεις, στη καταχώρηση μεταβολών σύμφωνα με τα φυσικά παραστατικά, στη ταξινόμηση, αρχειοθέτηση και διαβίβαση εκτυπωτικών εκδοθέντων συντάξεων.

ΟΛΗ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΕΘΑ:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Διάθεση προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για εκκαθάριση προσωρινών συντάξεων», κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Η διάθεση προσωπικού από το ΥΠΕΘΑ, στον e- ΕΦΚΑ, διενεργήθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 55 του Ν.Δ.721/1970 και σκοπό έχει την παροχή συνδρομής, για ορισμένο χρόνο, προκειμένου να διεκπεραιωθεί το σύνολο των εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτημάτων.

Με τις άνω διατάξεις καθορίζεται ότι, οι Μονάδες και Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν να διαθέτουν σε τρίτους υπηρεσίες για συγκεκριμένους σκοπούς, μεταξύ των οποίων και για έργα ή σκοπούς κοινής ωφέλειας. Η δυνατότητα δωρεάν παροχής υπηρεσιών για κοινωφελείς σκοπούς, γίνεται με απόφαση του Υπουργού ή του οργάνου στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα.

Εν προκειμένω, και σε επίπεδο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΘΑ, η σχετική διάθεση πραγματοποιήθηκε με διοικητικό έγγραφο του Γενικού Διευθυντή του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ, στον οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα «Β» της εν ισχύ Απόφασης Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας, υπό στοιχεία Φ.800/133/134893/Σ.3323/19 Νοε 07/ (Β΄2300).

Ως κοινωφελής σκοπός, σύμφωνα με την κατ' άρθρο ερμηνεία του Αστικού Κώδικα είναι κάθε κρατικός, φιλανθρωπικός και γενικά κάθε σκοπός που είναι επωφελής για το κοινό, ολικά ή μερικά. Το κριτήριο χαρακτηρισμού ενός σκοπού ως κοινωφελούς, πρέπει να αναζητηθεί κυρίως στο εάν ο σκοπός αυτός εξυπηρετεί, σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, όχι ορισμένο κύκλο προσώπων, αλλά το κοινό γενικά, δηλαδή αποβλέπει στην εξυπηρέτηση γενικότερης ανάγκης, γεγονός το οποίο συμβαίνει όταν με την εκπλήρωση του σκοπού παρέχεται ωφελιμότητα, η οποία θεραπεύει ή εξυπηρετεί τις ανάγκες ευρύτερης ομάδας ατόμων, σε τρόπο ώστε η εκπλήρωση του σκοπού να ενδιαφέρει κατ' εξοχήν αυτό το κοινωνικό σύνολο.

Το διατεθέν προσωπικό, κατανεμήθηκε στο τμήμα στρατιωτικών συντάξεων, της Δ' Δνσης απονομής συντάξεων δημοσίου τομέα του ΕΦΚΑ το οποίο στεγάζεται σε κτήριο επί της οδού Φιλελλήνων, αρ.13-15, στο κέντρο των Αθηνών.

Η εργασία τους, στον ΕΦΚΑ, συνίσταται στην αναζήτηση δικαιολογητικών και στη συσχέτισή τους με τις προς έκδοση συντάξεις, στη καταχώρηση μεταβολών σύμφωνα με τα φυσικά παραστατικά, στη ταξινόμηση, αρχειοθέτηση και διαβίβαση εκτυπωτικών εκδοθέντων συντάξεων.

Τα αποτελέσματα της, μέχρι σήμερα, συστηματικής εργασίας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων ήταν η κατανομή και διεκπεραίωση:

1.124 συνταξιοδοτικών υποθέσεων μετατροπής χορηγηθεισών προκαταβολών σύνταξης, σε οριστικές.

129 συνταξιοδοτικών υποθέσεων, που αφορούν σε απευθείας έκδοση οριστικών συντάξεων.

162 τροποποιήσεων, επί ήδη εκδοθεισών αποφάσεων συντάξεων, που αφορούν σε διοικητικές αποκαταστάσεις.

374 καταβολών αναδρομικών ποσών σε κληρονόμους θανόντων, λόγω καταβολής αναδρομικών εκ διατάξεων ν.4575/2018, ν.4051/2012 και ν.4307/2014.

308 υποθέσεων τροποποίησης Επιδόματος Οικογενειακών Βαρών, ετών 2020-2021.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια