Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)

«Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6Ξ006-Χ1Α ΕΔΥΕΘΑ: 75

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973:

α. Τους παρακάτω Υπολοχαγούς Όπλων και Σωμάτων, οι οποίοι καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, συμπλήρωσαν 35ετία και κρίθηκαν κατά τις κρίσεις έτους 2020-2021 στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:...

β. Τους παρακάτω Υπολοχαγούς Όπλων και Σωμάτων, οι οποίοι καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους και κρίθηκαν κατά τις κρίσεις έτους 2020-2021 στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια