Στο ΦΕΚ η ίδρυση Σχολής Αεροπορίας Ναυτικού (ΣΧ.Α.Ν.)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος A’ 72/07.05.2021 το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄αριθμόν 27 που φέρει τις υπογραφές της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή και αφορά στην «Ίδρυση και Οργανισμός Σχολής Αεροπορίας Ναυτικού (Ο/ΣΧ.Α.Ν.)»

Μέσω της Σχολής θα παρέχεται επιμορφωτική και εξειδικευμένη εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα των αεροναυτικών επιχειρήσεων και των διαδικασιών ιπταμένων μέσων.

Η ΣΧ.Α.Ν. υπάγεται με σχέσεις διοικητικού και επιχειρησιακού ελέγχου στο Αρχηγείο Στόλου (Α.Σ.), δια του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού (Δ.Α.Ν.).

Αποστολή της ΣΧ.Α.Ν. είναι η παροχή θεωρητικής, τεχνικής και πρακτικής εκπαίδευσης και η ανάπτυξη ενιαίου πνεύματος στο προσωπικό που εκπαιδεύεται στα Σχολεία αυτής, με σκοπό την απόδοση στελεχών ικανών να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των ιπταμένων μέσων και αεροναυτικών υπηρεσιών του Π.Ν.

Προς εκπλήρωση της αποστολής της, η ΣΧ.Α.Ν. αναλαμβάνει τα κάτωθι έργα:

α. Τη συγκρότηση και λειτουργία κατάλληλων Σχολείων.

β. Τη σύνταξη και επικαιροποίηση των θεσμικών κειμένων και εκπαιδευτικών βοηθημάτων που αφορούν στη λειτουργία της...

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια