Ειδική άδεια στελεχών ΕΔ ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας-Ερώτηση στη Βουλή

Ειδική άδεια στελεχών ΕΔ ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας-Ερώτηση στη Βουλή

Ερώτηση (6701/19-05-2021) κατέθεσε ο Βουλευτής ΝΔ Νικολακόπουλος Ανδρέας προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα: «Ειδική άδεια στελεχών ενόπλων δυνάμεων»

Συγκεκριμένα, στην Ερώτηση, αναφέρεται:

Κύριε Υπουργέ,

Ο νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 86/ΤΑ’/7-6-2010), στα άρθρα του 93 παρ.1 και 182 παρ.1 θεσμοθετεί την ειδική άδεια άνευ αποδοχών για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών. Παράλληλα, για τη διευκόλυνση της άσκησης των καθηκόντων τους προβλέπεται και ειδική άδεια συγκεκριμένων ημερών και για άλλες κατηγορίες αιρετών που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 93 παρ.5 και άρθρο 182 παρ. 4).

Με το άρθρο 31 του νόμου 4361/2016(ΦΕΚ 10/ ΤΑ’/1.2.2016) «Ρύθμιση θεμάτων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις», οι διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου 93, καθώς και των παρ.1 και 4 του άρθρου 182 του νόμου 3852/2010/ (Α’ 87) εφαρμόζονται και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Επομένως και οι αιρετοί υπαξιωματικοί στην τοπική αυτοδιοίκηση δικαιούνται ειδική άδεια.

Με το άρθρο 14 του ν.4609/2019 τροποποιείται το άρθρο 31 του ν.4361/2016. Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10) αντικαθίστανται ως εξής: «Ειδική άδεια αιρετών οπλιτών, υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών στην τοπική αυτοδιοίκηση».

Οι παράγραφοι 1, 5 και 7 του άρθρου 93, καθώς και οι παράγραφοι 1, 4 και 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 εφαρμόζονται και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.». Επομένως, η ειδική άδεια υπαξιωματικών στην τοπική αυτοδιοίκηση επεκτείνεται και στους αιρετούς οπλίτες και ανθυπασπιστές.

Σύμφωνα με το ν.4674/2020 παρ 6. Η ειδική άδεια που χορηγείται υπολογίζεται στις 90 ημέρες.

Οι άνω τροποποιήσεις των νόμων διευκολύνουν το σύνολο των αιρετών των δήμων και περιφερειών αλλά και το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παρόλα αυτά δεν προβλέπεται η εφαρμογή και της παρ.2 του Α 93 του ν. 3852/2010 που προβλέπει ότι η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία του Αιρετού και το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν. Αντιθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.2 του ν. 4361/2016 ο χρόνος της προβλεπόμενης, από την παράγραφο 1 του άρθρου 93 και την παράγραφο 1 του άρθρου 182 άδειας, δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές προαγωγές και μισθολογικές προσαυξήσεις των στρατιωτικών, επομένως δεν θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας. Η πρόβλεψη αυτή αποτελεί αποτρεπτικό λόγο ενασχόλησης με τα κοινά αλλά και δημιουργεί διαφορετική μεταχείριση σε σχέση με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Γεγονός που διαμορφώνει μια κατάταξη δύο ταχυτήτων. Από την μια δίνεται το δικαίωμα της εκλογής τους στα όργανα τις τοπικής αυτοδιοίκησης με όλες τις αρμοδιότητες και από την άλλη στερείται από αυτούς το δικαίωμα προαγωγής και μισθολογικής εξέλιξης.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ,

1. Προτίθεστε να πραγματοποιήσετε τροποποίηση του Α 31 παρ.2 του ν. 4361/2016 ώστε χρόνος της προβλεπόμενης ειδικής άδειας των αιρετών των ενόπλων δυνάμεων, από την παράγραφο 1 του άρθρου 93 και την παράγραφο 1 του άρθρου 182, να υπολογίζεται για τις βαθμολογικές προαγωγές και μισθολογικές προσαυξήσεις των στρατιωτικών, έτσι ώστε να θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας;

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια