Η αυτεπάγγελτη αποστρατεία ΕΠΟΠ αφορά διαγραφή από ΕΔ και ΟΧΙ υποχρεωτική συνταξιοδότηση λέει το ΥΠΕΚΥ

Σε συνέχεια της ανάρτησής μας ΕΔΩ:

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΥΠΕΚΥ) μέσω του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ απάντησε με το με αριθμ. Πρωτοκ. 26844/07-05-2021 έγγραφο τα παρακάτω:

Β. Όσον αφορά το θέμα της αυτεπάγγελτης αποστρατείας των Επαγγελματιών Οπλιτών από τις Ένοπλες Δυνάμεις, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2936/2001 το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Επαγγελματιών Οπλιτών διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους ομοιόβαθμούς τους Μονίμους Υπαξιωματικούς μη Παραγωγικών Σχολών. Επιπλέον, όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 8 και της παρ. 2α και του άρθρου 39 του Ν.Δ. 445/1974, οι Υπαξιωματικοί που συμπληρώνουν το 50ο έτος της ηλικίας τους αποστρατεύονται χωρίς προηγούμενη κρίση, με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Κλάδου, εντός μηνός από την κατάληψη του ορίου ηλικίας.

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 προβλέπεται ότι τα στελέχη των ΕΔ, που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Επομένως, υπάρχουν Επαγγελματίες Οπλίτες, οι οποίοι βάσει των ανωτέρω διατάξεων καλούνται να αποστρατευθούν αυτεπαγγέλτως στην ηλικία των πενήντα (50) ετών και ως εκ τούτου είτε να αναζητήσουν άλλη εργασία προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα είτε να λάβουν την σύνταξη που αναλογεί σε λίγα χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας.

Βέβαια, το θέμα της αυτεπάγγελτης αποστρατείας αφορά τη διαγραφή από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων των στρατιωτικών που συμπληρώνουν το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο.

Παρά ταύτα, η συνταξιοδότηση κάθε ασφαλισμένου, που αποτελεί θεμελιώδες και απαράγραπτο συνταγματικό δικαίωμα, ασκείται με αίτηση του ιδίου και ικανοποιείται εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Με την άσκηση του δικαιώματος αυτού, ο ασφαλισμένος δηλώνει στον ασφαλιστικό φορέα τη βούλησή του να συνταξιοδοτηθεί και να λάβει τη συνταξιοδοτική παροχή που δικαιούται. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται η έννοια της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης.

Επισημαίνεται, ακόμα, ότι το θέμα της διαγραφής από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ηλικιακού ορίου, δεν ρυθμίζεται από την συνταξιοδοτική νομοθεσία, αλλά από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Εξάλλου, η διαγραφή από τις τάξεις των Ε.Δ. δεν συνεπάγεται και υποχρεωτική συνταξιοδότηση, αλλά μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας συνταξιοδοτικής νομοθεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το θέμα της δυνατότητας παράτασης της παραμονής των Επαγγελματιών Οπλιτών στις Ένοπλες Δυνάμεις και μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας ή της τυχόν αύξησης του ηλικιακού ορίου της αυτεπάγγελτης αποστρατείας, προκειμένου αυτό να προσαρμοσθεί στα ισχύοντα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για την αναφερόμενη κατηγορία ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αφού όλα τα θέματα που σχετίζονται με το καθεστώς εισόδου και αποστρατείας από τις τάξεις των Ε.Δ ρυθμίζονται από το συνερωτώμενο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

  1. Αυτό συμβαίνει όταν οι ικατζήδες μπλέκονται με το δημόσιο, και ειδικά τις ένοπλες Δυνάμεις. Σε περίπτωση αυταπαγγελτης αποστρατειας αρκεί να το έχει ο στρατιωτικός 15 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνει σύνταξη άμεσα

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Στην ουσία τους πετάνε στο δρόμο και τους λένε πάρε ψίχουλα ή βρες δουλειά.

      Διαγραφή