ΥΕΘΑ: Οι ΕΠΟΠ εξελίσσονται μέχρι Αλχιες και σε Ανθστες επ’ ανδραγαθία-Οι ΕΜΘ μέχρι Ανθλγοι και αποστρατευτικά Υπλγοι

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Εξίσωση βαθμολογικής εξέλιξης των κατόχων πτυχίων ΑΕΙ που ανήκουν στις τάξεις των Εθελοντών Μακράς Διαρκείας και των ΕΠΟΠ με την εξέλιξη των αποφοίτων ΑΣΣΥ», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Αναφορικά με τους ΕΠOΠ, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αυτοί εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Αρχιλοχία και αντιστοίχων των λοιπών Κλάδων, χωρίς να υφίσταται κάποια διάκριση μεταξύ πτυχιούχων ΑΕΙ και μη, ενώ δύναται να προαχθούν σε Ανθυπασπιστές μόνο επ’ ανδραγαθία.

Η εκπαίδευση και η επιμόρφωσή των ΕΠΟΠ ρυθμίζονται με αποφάσεις των Αρχηγών των οικείων Γενικών Επιτελείων και στοχεύουν στη βελτίωση των πρακτικών τους γνώσεων και την ενημέρωσή τους επί των εκάστοτε τεχνολογικών εξελίξεων, καθότι αυτοί προσλαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αναγκών των ΕΔ σε κατώτερα στελέχη, προκειμένου να καλυφθούν θέσεις επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίες απαιτούν σημαντική εξειδίκευση.

Συγχρόνως, οι ΕΜΘ εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, ανεξαρτήτως με το επίπεδο των γραμματικών τους γνώσεων, ενώ καθίσταται δυνατή η απονομή του αποστρατευτικού βαθμού του Υπολοχαγού και αντιστοίχων των λοιπών κλάδων, χωρίς να υφίσταται σχετική αναφορά περί κτήσης ή μη πτυχίου ΑΕΙ.

Διευκρινίζεται ότι, κατά την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 4 του ν.2936/2001 (Α΄ 166), η απονομή του αποστρατευτικού βαθμού του Υπολοχαγού στους ΕΜΘ εισήχθη για λόγους αποκατάστασης της ίσης μεταχείρισης στελεχών όμοιας προέλευσης, και ειδικότερα για την άμβλυνση της διαφορετικής μεταχείρισης με τις εθελόντριες που κατετάγησαν βάσει του ν.705/1977 (Α΄ 279) και διέπονται από το άρθρο 13 του ν.3257/2004 (Α΄ 143).

Συναφώς, οι ανωτέρω διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις ορθώς υφίστανται, καθόσον οι εν λόγω κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού είναι εκ προελεύσεως και υπηρεσιακής αξιοποίησης διακριτές από τους αποφοίτους ΑΣΣΥ και ο σκοπός σύστασης τους, όπως απορρέει από το θεσμικό πλαίσιο που τους διέπει, είναι η κάλυψη συγκεκριμένων υπηρεσιακών αναγκών στελέχωσης με αξιόμαχο προσωπικό, οι οποίες αποτέλεσαν και τον άξονα για τη χάραξη του σταδιοδρομικού τους ορίζοντα.

Παρά ταύτα, κρίνεται σκόπιμο όπως συνεκτιμηθεί και το γεγονός ότι, δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 2 του ν.3883/2010 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι ΕΜΘ και οι ΕΠΟΠ κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, δύναται να μεταταχθούν στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού, τον οποίο φέρουν, και με ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους. Στην προκειμένη περίπτωση, έπειτα από προκήρυξη και θεσμοθετημένη επιλογική διαδικασία, οι μεταταγέντες εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητας τους μετά τους υπηρετούντες ομοιόβαθμους τους και εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης.

Εν κατακλείδι, ευχερώς συνάγεται ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο εξασφαλίζει την έμπρακτη επιβράβευση των στελεχών με επιπρόσθετες σπουδές και γνώσεις, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από το θεσμό προέλευσής τους, γεγονός που παρέχει πραγματικές δυνατότητες αναβάθμισης της επιχειρησιακής και διοικητικής τους εξέλιξης, ενώ παράλληλα η αντιμετώπιση των σταδιοδρομικών τους θεμάτων κατά τρόπο διαφορετικό, δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

12 Σχόλια

 1. Πολύ σωστή η τοποθέτηση του Υπουργού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΔΕ οπλίτη , απορώ αν κατάλαβες τι είπε ο αγαπημένος υπουργός σου.

   Διαγραφή
 2. Γι'αυτό ως κράτος θα πάμε σούμπιντο στον πάτο.Γιατί αυτοί που σχεδιάζουν, το κάνουν με γνώμονες 2 απ' τα 10 πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψιν.Να χαιρόμαστε τις στρατηγάρες μας και τις πολιτικές ηγεσίες μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν πάρω πτυχίο θεολογίας τότε θα πρέπει να μου δώσουν βαθμό?

   Διαγραφή
  2. Σε όλο το δημόσιο εξετάζεται ή θα έπρεπε να εξετάζεται η συνάφεια του πτυχίου με τη θέση εργασίας.. ο τεθωρακισμενος, ο πεζικάριος κλπ τί πτυχίο με συναφές αντικείμενο θα έχει?

   Διαγραφή
  3. Κυριακή, Μαΐου 23, 2021 9:11:00 π.μ. Και στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στον δημόσιο , υπάρχει προσωπικό ανειδίκευτο. Ανειδίκευτο ,και φυσικά μη πτυχιούχο, όπως ένας απόφοιτος ΣΜΥ κ ΣΣΕ. Έτσι δούλευε ,κι έτσι συνέχιζει να δουλεύει το δημόσιο και όλες οι δουλειές. Αυτό που αναφέρετε τώρα.είν' ο νόμος Πεπονή ο περιβόητος,π' λέει ότι για κάθε δουλειά (μαγαζί ή μεροκάματο, δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα) πρέπει να υπάρχει οποιοδήποτε οτιδήποτε πτυχίο.Κι ερωτώ τώρα : ποια η σχέση της στρατιωτικής ιδιότητας με το πτυχίο της φιλοσοφικής σχολής;

   Διαγραφή
 3. ΕΠΟΠ : άλλος ένας θεσμός που απ'τη γένεση του ως και το τέλος του έμελλε να είναι προβληματικός , κακοσχεδιασμένος,έως και δυσλειτουργικός. Γιατί άραγε; Ποιοι τον σκεφτήκανε; Ποιον σύμφερε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Απάντηση στον ανώνυμο Σάββατο 22 Μάι 2021 4:09:00μμ Ηλ...ε εσύ που το παίζεις έξυπνος και αποκαλείς εμένα οπλίτη και λες ότι απορεις αν κατάλαβα το άρθρο,πες μας τι θέλει να πει ο Υπουργός;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΟΘ ..... Πάρτε ΕΟΘ μέχρι να γεμίσουν κι οι αποθήκες....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Είναι απλά απίστευτοι.Αποφοιτοι Σμυ(στρατιωτικού ΙΕΚ 2 χρόνων και προσφάτως 3 χρόνων),σχολής δηλ επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,επαγγελματικά αναγνωρισμένη πιο κάτω και από αποφοίτου ΕΠΑΛ να φτάνουν μέχρι Συνταγματαρχες(ότι δηλαδή και κάποιοι Ευέλπιδες χωρίς κατάλληλες διασυνδέσεις κτλ που έφαγαν 4 χρόνια στην σχολή και με σπουδές) και από την άλλη να υπάρχουν ΕΠΟΠ με πτυχία πανεπιστημίου και να φτάνουν μέχρι Αλχιες όπως και Εμθ(που φτάνουν παραπάνω φυσικά) και να μην υπάρχει αξιοκρατικος τουλάχιστον τρόπος όπως αστυνομία και λιμενικό να αναβαθμιστούν δίνοντας εσωτερικές εξετάσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ένα πτυχίο ΑΕΙ με άσχετο φαινομενικά αντικείμενο με το στράτευμα, στην πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ σχετικό. Για παράδειγμα: ένα πτυχίο φιλοσοφικής ή ιστορίας ή κοινωνιολογίας κ.λ.π είναι απαραίτητο για ένα Στρατό ο οποίος βασίζεται εν πολλοίς στο προσωπικό του και στον κατάλληλο χειρισμό αυτού. Ακόμα και σε πρακτικό επίπεδο, τα Στελέχη που αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις, εργαζόμενοι παράλληλα, αποκτούν ικανότητες πολλαπλών εργασιών (multi tasking), απαραίτητες για τις σύγχρονες Ε.Δ οι οποίες πρέπει και οφείλουν να λειτουργούν σε πολλά επίπεδα. Εξάλλου, εάν δούμε τα ΑΣΕΙ, αυτά πλέον έχουν αποκτήσει πρυτανεία και προσπαθούν να λειτουργήσουν (πέρα από την στρατιωτική εκπαίδευση) και ως Πανεπιστήμια, καθώς, ο σύγχρονος αξιωματικός οφείλει, όπως προανέφερα, να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα. Τώρα, όταν ένας μόνιμος Υπαξιωματικός προέλευσης ΕΜΘ, με δεδομένη μετά από τόσα χρόνια υπηρεσίας τη στρατιωτική εκπαίδευση και την πείρα σε διοικητικά καθήκοντα, έρχεται να προσφέρει στην υπηρεσία δωρεάν, γιατί με ιδία έξοδα, κόπο, χρόνο σπουδάζει, τις διευρυμένες γνώσεις ενός αποφοίτου ΑΕΙ, τότε και η υπηρεσία αν μη τι άλλο, οφείλει να του το αναγνωρίσει, προάγοντας τον νωρίτερα ώστε να έχει επιπλέον βαθμολογική εξέλιξη, κάτι που συμβαίνει για παράδειγμα στο Λιμενικό Σώμα, το οποίο για όσους δεν το γνωρίζουν θεωρείται στρατιωτικό Σώμα και οι λιμενικοί θεωρούνται στρατιωτικοί.
  Μπορούμε να αναφέρουμε πολλά ακόμα για το θέμα, όπως π.χ ότι οι απόφοιτοι ΣΜΥ οι οποίοι φθάνουν έως Ανχες, έως το 1993 εισάγονταν με απολυτήριο Γυμνασίου και εξετάσεις σε απλά μαθήματα (έκθεση, μαθηματικά επιπέδου Β΄Λυκείου), ενώ υπάρχουν ΕΜΘ με μεταπτυχιακά και διδακτορικά, ή ότι γυναίκες εθελόντριες απόφοιτοι λυκείου έχουν φθάσει να είναι Τχες εν ενεργεία.
  Το ουσιαστικότερο είναι ότι το Σύνταγμα προβλέπει ισότητα έναντι του νόμου, γεγονός το οποίο καταστρατηγείται στην περίπτωση των ΕΜΘ, αφού έχουν άλλη αντιμετώπιση από Υπαξιωματικούς ίδιας προέλευσης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή