ΓΕΣ: Προκήρυξη Κάλυψης Θέσεων «Υπασπιστών Διοίκησης»-Ποιους αφορά (ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΑΙΤΗΣΗ)

ΓΕΣ: Προκήρυξη Κάλυψης Θέσεων «Υπασπιστών Διοίκησης»-Ποιους αφορά (ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΑΙΤΗΣΗ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Προκήρυξη Κάλυψης Θέσεων «Υπασπιστών Διοίκησης»
ΑΔΑ: Ψ7ΘΤ6-ΝΟ9 ΕΔΥΕΘΑ: 65

Κάλυψη δύο (2) θέσεων «Υπασπιστή Διοίκησης» στα Υπασπιστήρια των Διοικητών Δ΄ ΣΣ και ΑΣΔΕΝ, από στελέχη βαθμού Ανθυπασπιστή - Αρχιλοχία οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος.

Ο αριθμός των θέσεων και η κατανομή τους, καθορίζεται όπως παρακάτω:

α. Υπασπιστής Διοίκησης Δ΄ ΣΣ: Μία (1) θέση.

β. Υπασπιστής Διοίκησης ΑΣΔΕΝ: Μία (1) θέση.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης κάλυψης των παραπάνω θέσεων, έχουν οι Ανθυπασπιστές - Αρχιλοχίες (ΟΟΣ) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης τους, εκ των οποίων τα οκτώ (8) έτη να έχουν υπηρετήσει σε επιχειρησιακές Μονάδες της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, του Δ΄ΣΣ και της ΑΣΔΕΝ.

Οι επιθυμούντες να υποβάλουν, μέχρι την 06 Μαϊ 21, αίτηση στη Μονάδα ή την Υπηρεσία που υπηρετούν, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Α»...

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική προκήρυξη:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια