ΓΕΣ: Ποιοι Ταξίαρχοι τέθηκαν ΕΟΘ (ΕΔΥΕΘΑ)

ΓΕΣ: Ποιοι Ταξίαρχοι τέθηκαν ΕΟΘ (ΕΔΥΕΘΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Για Θέση Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων
ΑΔΑ: ΨΠΕΘ6-ΝΓΠ ΕΔΥΕΘΑ: 67

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Θέτουμε:

α. Εκτός Οργανικών Θέσεων από 05-03-2021, ημερομηνία κύρωσης των πινάκων εκτάκτων κρίσεων Ταξιάρχων Όπλων έτους 2021, τους παρακάτω Ταξιάρχους Όπλων οι οποίοι κρίθηκαν στο βαθμό του Ταξιάρχου για δεύτερη φορά ως «διατηρητέοι στον αυτό βαθμό» και επιθυμούν να τεθούν Εκτός Οργανικών Θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4γ(2) και 8β του άρθρου 18 του ν.2439/1996:...

Δείτε την σχετική απόφαση:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια