Αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης: Άμεση έκδοση σχετικής ΚΥΑ-Καταβολή στα στελέχη ΕΔ-Έγγραφο προς ΥΕΘΑ

Αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης: Άμεση έκδοση σχετικής ΚΥΑ-Καταβολή στα στελέχη ΕΔ-Έγγραφο προς ΥΕΘΑ

Η ΠΟΜΕΝΣ, κατόπιν επιστολής της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ., απέστειλε έγγραφο προς ΥΕΘΑ με το οποίο επανέρχεται στο θέμα της μη καταβολής έως και σήμερα της ειδικής Αποζημίωσης Νυχτερινής Απασχόλησης, καθώς και της κατάργησης του Επιδόματος Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων.

Συγκεκριμένα στο αρθρ.127 περ. Δβ του Ν.4472/2017 αναφέρεται :

«Στο ίδιο ως άνω προσωπικό, καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.Α8 υποπερίπτωση β΄ του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α΄297) και σύμφωνα με τις σχετικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.»

Ωστόσο, σύμφωνα με Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, προβλέπεται ότι:

«Στο ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή), καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης.

Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής αποζημίωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση των εν λόγω κοινών υπουργικών αποφάσεων για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α.8 υποπ. β΄ του άρθρου 51 του (α) σχετικού, και σύμφωνα με τις σχετικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις (η με αριθμ. 8002/32/122-α/6-9-2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/1803) για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος και η με αρίθμ.2/2381/0022/5-52009 Κ.Υ.Α.. (ΦΕΚ Β΄/928) για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Όσον αφορά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για τη χορήγηση της εν λόγω ειδικής αποζημίωσης απαιτείται προηγουμένως η έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α. κατά τα ανωτέρω, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεδομένου ότι το μηνιαίο επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας Μονάδων της υποπ. α΄ της παρ. Α.8 του άρθρου 51 του (α) σχετικού Νόμου, καταργείται με τις διατάξεις του άρθρου 160 του κοινοποιημένου με το (β) σχετικό Νόμο».

Η ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α), κατά το μέρος που αφορά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να μην χορηγείται στο στρατιωτικό προσωπικό η ειδική αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης και επιπλέον να μην είναι δυνατή η συνέχιση καταβολής του Επιδόματος Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων.

Οι Στρατιωτικοί δεν ζητούν ελεημοσύνη αλλά απαιτούν τον σεβασμό και την εφαρμογή των νόμων, για την αποκατάσταση του αισθήματος δικαιοσύνης και ισονομίας μεταξύ των Ελλήνων πολιτών.

Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., καλεί την Κυβέρνηση να προβεί στην εφαρμογή του νόμου με την άμεση έκδοση της αντίστοιχης ΚΥΑ, για την καταβολή της αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα σχετικά έγγραφα:

α. ΠΟΜΕΝΣ

β. ΕΣΠΕΕΚ

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Κύριοι της ΠΟΜΕΝΣ δεν θα μπορούσα να είμαι μέλος της ομοσπονδία σας, ούτε φυσικά και της άλλης,γιατί είμαι αντίθετος με τον συνδικαλισμό στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων. Πιστεύω ότι κάνετε κακό και όχι καλό. Ανεξάρτητα όμως από αυτό έχω τις εξείς απορίες-ερωτήματα: 1) Γιατί τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ουδέποτε ασφαλίστηκαν σε φορέα επικουρικής σύνταξης; (Σημειώνω ότι η επικουρική ασφάλιση ήταν ,είναι και θα είναι Δημοσίου και υποχρεωτικού χαρακτήρα.) 2) Γιατί δεν ασχοληθήκατε ποτέ με το θέμα αυτό; Μήπως το θεωρείτε ήσσονος σημασίας ή μήπως σας απαγορεύουν την ενασχόληση με αυτό; Μέχρι να πάρετε θέση και για το θέμα αυτό, σε κάθε ανάρτησή σας ανεξαρτήτως περιεχομένου θα κάνω το σχόλιο αυτό.

    ΑπάντησηΔιαγραφή