ΥΕΘΑ: Η μοριοδότηση μεταθέσεων υλοποιείται σύμφωνα με τη διαίρεση της επικράτειας σε «Φρουρές»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Μοριοδότηση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Κατ’αρχάς, στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου υπηρετούν στελέχη του Στρατού Ξηράς (ΣΞ) και του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ), για τους οποίους, το πλαίσιο των μεταθέσεών τους ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία εξασφαλίζοντας το αδιάβλητο και την αντικειμενικότητα στο σύστημα μεταθέσεων.

Επιπρόσθετα, η διαδικασία της μοριοδότησης που διέπεται από τους συντελεστές βαρύτητας αντικειμενικών κριτηρίων μεταθέσεων, επικεντρώνεται και υλοποιείται σύμφωνα με τη διαίρεση της επικράτειας σε «Φρουρές», και όχι σύμφωνα με τις διοικητικές διαιρέσεις αυτής.

Συναφώς, αναφορικά με τα στελέχη του ΣΞ που αποτελούν και την πλειοψηφία των υπηρετούντων στη νήσο, επισημαίνεται ότι η Φρουρά Χίου είναι ενιαία και μοριοδοτείται ως τέτοια, ενώ οι υφιστάμενες εξαιρέσεις στην εν λόγω Φρουρά αφορούν σε θέσεις, για την μοριοδότηση των οποίων εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η κείμενη νομοθεσία.

Τέλος, όσον αφορά στα στελέχη του ΠΝ που υπηρετούν στη συγκεκριμένη νήσο, δεν υφίσταται διαφοροποίηση ως προς τη μοριοδότηση μεταξύ των υπηρεσιών του Κλάδου, που εδρεύουν στην περιοχή της Χίου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια