Στρατός Ξηράς: Ποιοι Ανθλγοι προέλευσης ΕΜΘ προάγονται σε Υπλγους (ΦΕΚ)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 747/26.03.2021:

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 10-03-2021 με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2439/1996 και των άρθρων 23 και 91 του ν. 3883/2010.

Προάγονται:

α. Σύμφωνα με... σε Υπολοχαγοί οι παρακάτω Ανθυπολοχαγοί, οι οποίοι καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, συμπληρώνουν 35ετία και κρίθηκαν κατά τις κρίσεις έτους 2020-2021 ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», της προαγωγής τους λογιζομένης από 15-12-2020:...

Δείτε απόσπασμα του σχετικού ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια