ΓΕΣ: Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών ΕΜΘ Ο-Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)

ΓΕΣ: Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών ΕΜΘ Ο-Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)

«Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 623Β6-ΗΣΧ ΕΔΥΕΘΑ: 60

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4ε και 5δ του άρθρου 21 του ν.2439/1996 σε Υπολοχαγούς τους παρακάτω Ανθυπολοχαγούς, οι οποίοι καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, συμπληρώνουν 35ετία και κρίθηκαν κατά τις κρίσεις έτους 2020-2021 ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», της προαγωγής τους λογιζομένης από 15-12-2020:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια