Στρατός Ξηράς: Ποιοι Κατώτεροι Αξιωματικοί Όπλων τίθενται ΕΟΘ (ΕΔΥΕΘΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Για Θέση Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων
ΑΔΑ: 9Φ4Β6-3ΒΤ ΕΔΥΕΘΑ: 43

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Όπως τεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4494/2017, Εκτός Οργανικών Θέσεων από 11-11-2020, ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» οι παρακάτω Κατώτεροι Αξιωματικοί Όπλων:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια