ΜΤΑ: Τροποποίηση της ΚΥΑ για το ΒΟΕΑ παιδιών μετόχων και μερισματούχων (ΑΠΟΦΑΣΗ)

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 453090/25-11-1983 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα για τη δημιουργία οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας των παιδιών των μετόχων και μερισματούχων Μ.Τ.Α.» (Β΄ 706)
ΑΔΑ: ΩΚΠΖ6-ΑΟ0

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 453090/25-11-1983 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (Β΄ 706)

1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 453090/25-11-1983 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια