Παναγιωτόπουλος: Τι απάντησε για μοριοδότηση τρίτεκνων στην προκήρυξη για ΕΠΟΠ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κυρία Άννα Ευθυμίου με θέμα «Μοριοδότηση τρίτεκνων στην προκήρυξη για ΕΠΟΠ - Μειωμένη στρατιωτική θητεία για παιδιά τρίτεκνων», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προέβη στη σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ), με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 1 του ΠΔ.292/2001 «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών» (Α' 204), αναφορικά με την ένταξη των τέκνων τριτέκνων οικογενειών, ως κατηγορίας που μοριοδοτείται σε διαγωνισμούς Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), και ειδικότερα, έχει προταθεί η μοριοδότηση της εν λόγω κατηγορίας με πενήντα (50) μονάδες. Το εν λόγω σχέδιο ΠΔ προωθήθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Κατόπιν τούτου, τα τέκνα των τρίτεκνων οικογενειών συμπεριλήφθηκαν στις κατηγορίες που μοριοδοτούνται στις εγκυκλίους πρόσληψης ΕΠOΠ.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ σύμφωνα με το οποίο τα τέκνα τρίτεκνων οικογενειών μοριοδοτούνται με 50 μονάδες:

Όσον αφορά στη διατήρηση της μειωμένης θητείας εννεάμηνης διάρκειας για όλους τους αδερφούς από τρία (3) ζώντα αδέλφια, σημειώνεται κατ' αρχάς, ότι οι διατάξεις περί μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν θίγονται, καθόσον θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 7 του Ν.3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (Α' 302) και όχι με υπουργική απόφαση. Η πρόσφατη υπουργική απόφαση που αφορά στην εξισορρόπηση της διάρκειας της θητείας και στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), προβλέπει την απόλυση των υπόχρεων μειωμένης θητείας εννεάμηνης διάρκειας, μετά τη συμπλήρωση οκτώ (8) μηνών στις τάξεις των ΕΔ, εφόσον αυτοί εκπληρώσουν τη θητεία τους (μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους), σε Μονάδες συγκεκριμένης γεωγραφικής θέσης και επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Σε κάθε περίπτωση, σας γνωρίζουμε ότι η εξασφάλιση των ευνοϊκών διατάξεων για τις πολυμελείς οικογένειες αποτελεί βασική προτεραιότητα και συνεχή επιδίωξη της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και προς την κατεύθυνση αυτή συνεχίζουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, οι οποίες βελτιώνουν τις παρεχόμενες διευκολύνσεις επ’ ωφελεία των ανωτέρω κατηγοριών.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια