Ξάνθη: Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας 5ετούς διαμονής για συμμετοχή στο διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠΟΠ

Ξάνθη: Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας 5ετούς διαμονής για συμμετοχή στο διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠΟΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι, για τη χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας πενταετούς διαμονής στο Δήμο Ξάνθης, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ. (Φ.Ε.Κ. 13/22.03.2021 & 10/22.03.2021 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π.) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην υπηρεσία μας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Αστυνομική Ταυτότητα

• Έντυπο Ε1 εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης ετών: 2016 - 2017 - 2018 - 2019

• Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΞ)

• Αίτηση υπογεγραμμένη για τη χορήγηση της βεβαίωσης

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση και ακολούθως θα αποστέλλεται η βεβαίωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντα.

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι θα τα προσκομίζουν σε Φ/Α αυτοπροσώπως στην υπηρεσία μας (κεντρική είσοδος Δημαρχείου) , κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλ. επικοινωνίας 2541 3 50832.

Συνημμένα: Υπόδειγμα της σχετικής αίτησης.ΠΗΓΗ: cityofxanthi.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια