Οι διευκρινίσεις Παναγιωτόπουλου για μετατεγέντες ΕΜΘ-ΕΠΟΠ στο Σώμα Μον.Υπξκων της ΠΑ

Οι διευκρινίσεις Παναγιωτόπουλου για μετατεγέντες ΕΜΘ-ΕΠΟΠ στο Σώμα Μον.Υπξκων της ΠΑ

Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης

Ενδιαφέρουσες διευκρινίσεις αναφορικώς με την μετάταξη μονίμων στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας των κατηγοριών «Εθελοντών Μακράς Θητείας» (ΕΜΘ) και «Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΕΠΟΠ) στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών του Κλάδου, παρέσχε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης, Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας δια της κοινοβουλευτικής οδού σε σχετική ερώτηση του βουλευτή της «Ελληνικής Λύσης» Αντώνη Μυλωνάκη με θέμα: «Βαθμολογικό Μεταταγέντων «Ε.Μ.Θ.» και «ΕΠ.ΟΠ.» στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών της Π.Α.».

«Το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν παρουσιάζει δυσχέρειες τόσο στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών, βάσει των οποίων προκαλείται η διαδικασία των μετατάξεων, όσο και στην βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη των ΕΜΘ και ΕΠΟΠ, πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που μετατάσσονται στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών. Αντιθέτως, επιτυγχάνεται η ομαλή ένταξή τους στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών και διατηρείται η σχέση αρχαιότητας μεταξύ των θεσμών, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις» επισήμανε – μεταξύ άλλων – ο ΥΕΘΑ, προσθέτοντας: «Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ως πάγια βούληση, τη ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων των στελεχών και την τυχόν επίλυση αδικιών, εξαντλώντας για την επίτευξη του στόχου αυτού, όλα τα περιθώρια που υπάρχουν».

Ο ίδιος, σε άλλο σημείο της απαντήσεώς του επανέλαβε το ισχύον νομικό καθεστώς, αναφέροντας τα εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του ν.3883/2010 (Α΄167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι ΕΜΘ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας και οι ΕΠΟΠ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, μπορούν να μετατάσσονται στο Σώμα Μόνιμων Υπαξιωματικών, με ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίον φέρουν, με απόφαση του οικείου κατά Κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12 του προεκτεθέντος νόμου.

Οι εν λόγω μεταταγέντες εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητάς τους μετά τους υπηρετούντες ομοιόβαθμούς τους και εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης.

Στα Κοινά Σώματα, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι σχετικές διατάξεις του ν.3883/2010, καθόσον αφενός δεν υφίσταται η κατηγορία των ΕΜΘ, αφετέρου η κατηγορία των ΕΠΟΠ υφίσταται μεν στο Κοινό Νομικό Σώμα, πλην όμως στα Κοινά Σώματα δεν υπάρχει αντίστοιχο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών ώστε να μεταταχθούν.

Σε κάθε περίπτωση, οι μεταταγέντες ΕΜΘ και ΕΠΟΠ εγγραφόμενοι μετά τους υπηρετούντες στην επετηρίδα της νέας ειδικότητάς τους, συμπληρώνουν αναπόφευκτα τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, όταν αυτά συμπληρωθούν από τους αρχαιότερους στην ίδια επετηρίδα, και ως εκ τούτου, η διενέργεια κρίσης προς προαγωγή στον επόμενο βαθμό καθίσταται απολύτως προσδιορισμένη εξ’ υπαρχής» σημείωσε χαρακτηριστικώς.

ΠΗΓΗ: parapolitika.gr

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Έχετε διαταράξει την ιεραρχία πολύ άσχημα. Από την μία σχολή υπαξκών που τους προάγετε σε αξκους και από την άλλη αυτό το έκτρωμα παραβίασης της ιεραρχίας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή