Μετάταξη ΕΜΘ Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών
ΑΔΑ: 9ΔΦΨ6-ΤΓ5 ΕΔΥΕΘΑ: 24/2021

αποφασίζουμε
Άρθρο μόνο

1. Την τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. Φ.415/31/514016/Σ.3693/08 Μαϊ 20 υπουργικής απόφασης όπως παρακάτω:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια