Διευκρινίσεις ΥΕΘΑ για μετακινήσεις στρατευσίμων και χορήγηση φοιτητικών αδειών (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Δωρεάν μετακίνηση φαντάρων- Χορήγηση φοιτητικών αδειών», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς οι υπηρεσιακές μετακινήσεις των οπλιτών θητείας, λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, απόσπασης, εκτέλεσης υπηρεσίας, εισαγωγής σε νοσοκομείο, παραπομπής σε υγειονομικές ή άλλες επιτροπές, κ.λπ., πραγματοποιούνται με υπηρεσιακά ή μισθωμένα από τη Στρατιωτική Υπηρεσία μέσα, όπου αυτό είναι δυνατό, καθώς επίσης με τη χρήση Καταστάσεων Επιβίβασης (ΚΕ), για χερσαίες και θαλάσσιες μετακινήσεις, χωρίς την οικονομική τους επιβάρυνση, καθώς η δαπάνη βαρύνει το λειτουργικό προϋπολογισμό του ΓΕΣ.

Επίσης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στους οπλίτες θητείας, που υπηρετούν στην Κύπρο, χορηγείται μία (1) ΚΕ, μετ’ επιστροφής, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εφόσον ταξιδεύουν με άδεια τουλάχιστον τεσσάρων (4) ημερών, για ένα μόνο τόπο προορισμού της επιθυμίας τους και με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα, συμπεριλαμβανομένης και της αεροπορικής μετακίνησης.

Σε κάθε περίπτωση, δεν υφίσταται περαιτέρω πρόβλεψη για τη δωρεάν χορήγηση αεροπορικών εισιτηρίων για τις μετακινήσεις των οπλιτών θητείας από και προς την Κύπρο.

Όσον αφορά στη δικαιούμενη φοιτητική άδεια, αυτή χορηγείται στους οπλίτες θητείας με τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο άρθρο 33 της ισχύουσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπό στοιχεία Φ.400/34/292616/Σ.4753/6 Σεπ 16/ ΚΥΑ (Β΄ 2808), που αφορά στη «Ρύθμιση των Ειδών των Αδειών του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Κατηγοριών του Δικαιούμενου Προσωπικού, των Προϋποθέσεων, της Διάρκειας, καθώς και κάθε Άλλου Αναγκαίου Ζητήματος για τη Χορήγησή τους στο  Στρατιωτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 40 αυτής, παρέχεται η ευχέρεια στο Διοικητή της Μονάδας, ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Υπηρεσίας να εκτιμά αν συντρέχουν λόγοι για τη χορήγησή της, καθώς και η διάρκειά της κάθε φορά.

Πέραν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Στους οπλίτες θητείας που υπηρετούν στην Κύπρο, καταβάλλονται από το ΓΕΣ οι προβλεπόμενες από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, μηνιαίες οικονομικές παροχές. Το ύψος των εν λόγω παροχών για τους οπλίτες καθορίζεται σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί του εκάστοτε προβλεπόμενου μηνιαίου επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή για τον Πρέσβη της Ελλάδας στη Λευκωσία.

Για τους οπλίτες που υπηρετούν στην νήσο Κύπρο, παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των τακτικών δρομολογίων αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας από και προς την Ελλάδα, κατ' απόλυτη προτεραιότητα.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τον έγκαιρο προγραμματισμό των αδειών, σε συνάρτηση με τα δεδομένα που δημιουργούνται από τα λαμβανόμενα περιοριστικά μέτρα τα οποία προέκυψαν λόγω της υγειονομικής κρίσης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο, και συγκεκριμένα:

Τη δραστική μείωση των πτήσεων εξωτερικού και σε ορισμένες περιπτώσεις την ακύρωσή τους, που καθιστούν την εκτέλεση των αεροπορικών μετακινήσεων εξαιρετικά δύσκολη και απρόβλεπτη.

Την απώλεια προγραμματισμένων πτήσεων στις περιπτώσεις όπου οπλίτες θητείας βρέθηκαν θετικοί στη νόσο Covid-19 ή είχαν στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα πριν την αναχώρησή τους με άδεια, που οδηγεί στην ανάγκη επαναπρογραμματισμού των συγκεκριμένων αδειών.

Tην υποχρέωση για διενέργεια μοριακού τεστ (ΡCR) τόσο πριν την αναχώρηση, όσο και κατά την άφιξη στην Κύπρο, μεγάλου αριθμού οπλιτών, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ή σε ορισμένες περιπτώσεις αδυναμία διενέργειας αυτών (πριν την αναχώρηση) στα Κρατικά Νοσοκομεία της Κύπρου, που δημιουργεί την ανάγκη της εξασφάλισης των απαιτούμενων τεστ, σε συνδυασμό με το κλείσιμο των αεροπορικών εισιτηρίων.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο γενικότερης εξυπηρέτησης του προσωπικού, τον Αύγουστο 2020 υπογράφηκε, μεταξύ της Υπηρεσίας και ιδιωτικής εταιρείας, Συμφωνία-Πλαίσιο 4ετούς διάρκειας για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς προσωπικού από την Ελλάδα στην Κύπρο και αντίστροφα. Η εν λόγω Συμφωνία-Πλαίσιο καλύπτει τόσο τις υπηρεσιακές μετακινήσεις, όπως η τοποθέτηση και ο επαναπατρισμός, όσο και τη μετακίνηση για μία άδεια, τουλάχιστον τεσσάρων (4) ημερών.

Το σχετικό έγγραφο:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια