Έγγραφο στη Βουλή για τα Μισθολογικά Κλιμάκια των ΕΜΘ-Τι ερωτάται ο ΥΕΘΑ

Ερώτηση (3870/03-02-21) στη Βουλή κατέθεσαν οι Βουλευτές Βασίλης Κεγκέρογλου και Φραγγίδης Γεώργιος με θέμα «Μισθολογικά Κλιμάκια στρατιωτικού προσωπικού προερχόμενο από τον θεσμό των ΕΜΘ»

Ειδικότερα:

Κύριε Υπουργέ,

Με τον ν.4609/2019 δόθηκε η δυνατότητα στους στρατιωτικούς προέλευσης ΕΜΘ να συνεχίσουν την σταδιοδρομία τους στο στράτευμα μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επίσης με τον ν.4609/2019 ορίστηκαν οι προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) βαθμού ανθυπολοχαγού, που τίθενται σε αποστρατεία.

Σύμφωνα με τον ν.4472/17 καθορίστηκε το νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών και η κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) εντάχθηκε στην Γ' κατηγορία μισθολογικής κατάταξης στην οποία τα κλιμάκια ορίζονται με ανώτερο αυτό του Ανθυπασπιστή.

Με τον ν.4609/2019 δεν προβλέφθηκε ταυτόχρονα και η τροποποίηση των μισθολογικών κλιμακίων για την κατηγορία αυτών των στρατιωτικών (ΕΜΘ) για τους βαθμούς του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού.

Ήδη υπάρχουν Εθελοντές Μακράς Θητείας οι οποίοι έχουν προαχθεί στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, αλλά παραδόξως συνεχίζουν να λαμβάνουν τον μισθό που αντιστοιχεί σε μισθολογικό κλιμάκιο Ανθυπασπιστή.

Σε αρκετούς ΕΜΘ, οι οποίοι κατατάχθηκαν με τον ν.1513/1985, έχει ήδη εκδοθεί η αποστρατεία τους λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας ή 35ετίας. Οι στρατιωτικοί αυτοί, εφόσον δεν τροποποιηθούν τα μισθολογικά κλιμάκια, θα λάβουν τις αποδοχές που αντιστοιχούν μισθολογικά στο κλιμάκιο του Ανθυπασπιστή και όχι στον πραγματικό βαθμό που φέρουν με αποτέλεσμα την αρνητική επίδραση στον υπολογισμό των μερισμάτων, της σύνταξης και του εφάπαξ.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη κατηγορία στρατιωτικών εργάζεται με ζήλο και αυταπάρνηση μη φειδόμενοι κόπου και χρόνου

Ερωτάσθε κε: Υπουργέ:

1. Τι προτίθεστε να πράξετε ώστε να επέλθει δικαιοσύνη και το εν λόγω προσωπικό να λάβει το μισθολογικό κλιμάκιο που προβλέπεται από τον βαθμό του χωρίς να υπάρχει αρνητική επίδραση στον υπολογισμό των μερισμάτων, της σύνταξης και του εφάπαξ που θα λάβει λαμβανομένου υπόψη ότι ήδη έχουν εκδοθεί διατάγματα αποστρατείας;

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια