Έγγραφο ΓΕΣ για οικονομική επιδότηση για παραθερισμό τέκνων σε ιδιωτικές θερινές κατασκηνώσεις

Η ΠΟΕΣ δημοσιοποίησε έγγραφο του ΓΕΣ σχετικά με την Οικονομική Επιδότηση για Παραθερισμό Τέκνων Προσωπικού σε Ιδιωτικές Θερινές Παιδικές Κατασκηνώσεις

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της μέριμνας για το στρατιωτικό - πολιτικό προσωπικό του Σ.Ξ και τον έγκαιρο προϊδεασμό του, ότι το ΓΕΣ θα προβεί και κατά το τρέχον έτος στην οικονομική επιδότηση αριθμού τέκνων για παραθερισμό σε ιδιωτικές θερινές παιδικές κατασκηνώσεις.

Λεπτομέρειες επί του επιδοτούμενου ποσού, της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και λοιπών χρονικών λεπτομερειών, θα κοινοποιηθούν με νεότερη διαταγή.

Συναφώς διευκρινίζεται ότι οι Θερινές Παιδικές Κατασκηνώσεις (ΘΠΚ) του Σ.Ξ δεν θα λειτουργήσουν για το έτος 2021.

Με μέριμνα των Δκσεων να ενημερωθεί όλο το μόνιμο στρατιωτικό -πολιτικό προσωπικό του Σ.Ξ.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια