Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας-Παραίτησης Κατωτέρων Αξιωματικών O-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

«Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΨΡΔ36-ΩΧ3 ΕΔΥΕΘΑ: 8/2021

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια