Αυτεπάγγελτη Αποστρατεία Σχων-Ανχων Ο-Σ Σ.Ξ.-Δείτε το ΦΕΚ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 154/28.01.2021:

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 13-01-2021 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 21 του ν. 2439/1996 και του άρθρου 91 του ν. 3883/2010:

Τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία και εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973:

α. Οι παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων, οι οποίοι συμπλήρωσαν 35ετία και κρίθηκαν κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους 2020-2021 στον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:...

β. Οι παρακάτω Αντισυνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους, συμπλήρωσαν 35ετία και κρίθηκαν κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους 2020-2021 στον βαθμό του Ταγματάρχη, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:...

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια