Στρατός Ξηράς: Ευδοκίμως τερματισάντες Ανθυπολοχαγοί Ο-Σ που συμπληρώνουν 35ετία (ΕΔΥΕΘΑ)

«Κύρωση Πινάκων Κρίσεων Κατωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6ΨΦΕ6-ΧΗΩ ΕΔΥΕΘΑ: 5/2021

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 τους παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων έτους 2020-2021 που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς «3»:

α. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ανθυπολοχαγών Όπλων και Σωμάτων, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό τους και συμπληρώνουν 35ετία:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια