Σε ποιους ΕΠΟΠ (ΝΟΜ) απονέμεται το Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας Γ’ τάξεως (ΦΕΚ)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 2080/17.12.2020:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, την 6η Οκτωβρίου 2020, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 376/1974 «Περί στρατιωτικών μεταλλίων» (Α΄ 98):

1. Απονέμεται, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 13 του ν.δ. 376/1974 και κατόπιν της υπ’ αρ. 7 απόφασης της 10ης/26-3-2020 συνεδρίασης ΣΑΓΕ, το Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας Γ’ τάξεως στις κάτωθι ΕΠ.ΟΠ. του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων:...

2. Η απονομή του Μεταλλίου Ευδοκίμου Υπηρεσίας Γ’΄τάξεως, στις ανωτέρω ΕΠ.ΟΠ., γίνεται ως ηθική ανταμοιβή για τις αξιόλογες υπηρεσίες που προσέφεραν στην πατρίδα εντός του κύκλου των καθηκόντων τους.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια