Παναγιωτόπουλος: Έτσι γίνεται η Μοριοδότηση στελεχών ΕΔ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Μοριοδότηση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο σχεδιασμός των μεταθέσεων και αντίστοιχων υπηρεσιακών μεταβολών των στελεχών των ΕΔ διέπεται με σειρά προτεραιότητας από υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειμενικά κριτήρια, με πρώτιστο στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την προάσπιση του αξιόμαχου, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών αναγκών των στελεχών.

Η παραμετροποίηση των ως άνω κριτηρίων αποτυπώνεται στα παραρτήματα της, εν ισχύ, Υπουργικής Απόφασης, υπό στοιχεία Φ.411/1/294483/Σ.797/06 Φεβ 18/ΓΕΕΘΑ/Β1 (Β΄468), τα οποία άπτονται των εγγενών ιδιαιτεροτήτων του κάθε Κλάδου και των Κοινών Σωμάτων των ΕΔ.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι, κατά τον παρόντα χρόνο, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τον εξορθολογισμό αλλά και τη βελτίωση του ισχύοντος πλαισίου μεταθέσεων και εν γένει μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό, το ΓΕΕΘΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και συντονίζει τις απόψεις και τις προτάσεις των Γενικών Επιτελείων, προκειμένου να εισηγηθεί, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, τις αναγκαίες τροποποιήσεις ή και βελτιώσεις.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια