Πολεμικό Ναυτικό: Ποιοι Ανθυπασπιστές προάγονται στο βαθμό του Σημαιοφόρου (ΦΕΚ)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 2122/23.12.2020:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 3-12-2020 με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας:

1. Προάγονται στο βαθμό του Σημαιοφόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 12 και 36 του ν.δ. 445/1974, οι παρακάτω Ανθυπασπιστές Υπηρεσιών και Τεχνών του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΠΑΝ), σε τακτική κρίση έτους 2020-21, σύμφωνα με την 6/Σ.06/8-5-2020 απόφαση του, ως ακολούθως:...

2. Προάγονται στο βαθμό του Σημαιοφόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 12 και 36 του ν.δ 445/1974, οι παρακάτω Ανθυπασπιστές Υπηρεσιών και Τεχνών του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν από το ΣΠΑΝ, σε οφειλόμενη τακτική κρίση έτους 2020-21, σύμφωνα με την 10/Σ. 10/10-9-2020 απόφασή του, ως ακολούθως:...

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια