Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες ΕΜΘ Ανθυπασπιστών (ΦΕΚ)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 2041/14.12.2020:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 3-12-2020 «Αποστρατείες Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς», σύμφωνα με... Τίθενται σε αποστρατεία, λόγω συμπλήρωσης τριάντα πέντε (35) ετών συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας και εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας με τον βαθμό που φέρουν, οι παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές:...

Δείτε απόσπασμα του ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια